Система ПУСК

border-left


Pusk
1.
Комплексна автоматизована система ПУСК – система проектування і управління в будівництві

В рамках системи «ПУСК», в кожній окремій її підсистемі, наприклад: в проектуванні, в розрахунку кошторисної вартості, в плануванні та управлінні проектами або веденні електронних архівів документації проектів – можуть бути використані програмні продукти різних розробників, в залежності від уподобань користувачів.

Pusk(site)-01Актуальним завданням в комплексної автоматизації всіх процесів проектування і управління будівництвом є створення єдиного інформаційного потоку – від обґрунтування доцільності створення будівельного проекту до його реалізації і введення в експлуатацію.
В системі «ПУСК» закладаються основи для реалізації сучасної інформаційно-технологічної та економічної системи проектування, планування та управління проектами в проектних і будівельних організаціях.

Програмні комплекси в складі системи «ПУСК»

2.1. Програмні комплекси підсистеми САПР:

Сапфир – 3D:

 • дійснює архітектурне проектування великих і малих форм (житлових і громадських
 • багатоповерхових будівель, споруд довільного призначення, котеджів) на стадіях від ПП до РД;
 • виконує документування проектних рішень зі створенням робочих креслень СПДС.
 • подготовлівает аналітичну модель для реалізації на міцність в ПК ЛІРА-САПР;

Лира-САПР :

 • багатофункціональний програмний комплекс, призначений для проектування і розрахунку
 • будівельних і машинобудівних конструкцій різного призначення;
 • виконує розрахунки на статичні (силові і деформаційні) і динамічні дії;
 • виконує підбір і перевірку перерізів сталевих та залізобетонних конструкцій;
 • видає ескізи робочих креслень КМ і окремих ж.б. елементів.

Мономах –САПР :

 • призначений для проектуваняя і розрахунку залізобетонних та цегляних конструкцій багатоповерхових будівель з планами довільної конфігурації;
 • формує робочі креслення балок, колон, фундаментів і підпірних стін, а також схеми армування плит і стін.

2.2. Програмні комплекси підсистеми визначення вартості будівництва

IBMS
забезпечує:

 • імпорт 3D моделі будівлі і автоматичного збір обсягів;
 • візуальну прив’язку конструктивних елементів до кошторисних нормативів і контроль їх вартості;
 • візуальне визначення технологічних захваток;
 • попереднє визначення прямих витрат по конструктивних елементах будівлі і по будівлі (споруді) в цілому;
 • попереднє побудова мережевих графіків проектування та управління технологічними процесами об’єктів проектування і будівництва. Детальніше

TK_ISS_II

Тендер-Контракт Інтелектуальні Будівельні Кошториси

забезпечує:
швидкий і комфортний розрахунок вартості будівництва на різних етапах:
Інвесторська документація – Договірна ціна – Взаєморозрахунки за виконані роботи;

 • використання електронних архівів кошторисів для колективної роботи;
 • настройку підключення до різних нормативних баз даних і робочим каталогом;
 • обмін даними з іншими кошторисними програмами, з використанням ИБД, і з іншими модулями системи ПУСК, бухгалтерськими завданнями і базами даних підрядників і замовників за цінами на ресурси. Детальніше 111забезпечує:
 • попередню (укрупнену) оцінку вартості будівництва на основі різних варіантних конструктивних і технологічних рішень;
 • формування укрупнених нормативів по конструктивних елементах будівель і споруд;
 • формування технологічної кошторисної документації;
 • призначення реальних складів (ланок, бригад) виконавців робіт, з їх реальною виробленням (продуктивністю) і заробітною платою;
 • формування та ведення баз даних фірмових кошторисних нормативів;
 • автоматизовану передачу повної інформації з технологічних кошторисів в системи управління проектами. Детальніше

Програмні комплекси подсістемипланірованія і управління будівництвом:

Microsoft Project та Spider Project забезпечують:

 • формування мережевих і календарних графіків проектування, планування та управління будівництвом, на основі укрупнених кошторисних нормативів і технологічних комплексів робіт;
 • розподіл в часі трудових, матеріальних і технічних ресурсів за об’єктами будівництва та будівельним організаціям в цілому на основі графіків будівництва;
 • моніторинг виконання робіт, графіків матеріально-технічного і фінансового забезпечення об’єктів будівництва відповідно до укладених контрактів;
 • управління ризиками.

Програмні комплекси подсістемиведенія технічної документації та електронних архівів документації проектів:

DokSP

(документація будівельних проектів):

 • автоматизує підготовку і ведення дозвільної та виконавчої документації, в т.ч. по введеної в дію з 2013 року спрощену систему регулювання містобудівної діяльності;
 • надає зразки (шаблони) документів для всіх етапів погоджень, дозволів і тверджень дозвільної та виконавчої документації;
 • забезпечує формування і багаторазове використання шаблонів документів для різних типів проектів на етапах їх проектування, будівництва і здачі в експлуатацію;
 • забезпечує ведення електронного архіву документів проектів (текстових, малюнків, виконавчих схем), з їх пошуком за різними критеріями;
 • забезпечує контроль виконання. Детальніше

vdp

(ведення документації проектів):

 • забезпечує автоматизацію та оптимізацію процесів управління на підприємстві, розподіл прав і обов’язків між проектним управлінням і функціональними підрозділами підприємства;
 • значно скорочує витрати по формуванню нормативних, дозвільних та виконавчих документів проектів;
 • забезпечує розподіл завантаження і прав доступу до документів між підрозділами і співробітниками підприємства, між керівниками і виконавцями;
 • забезпечує зберігання і ведення документації проектів в електронних архівах, цілеспрямований пошук інформації;
 • забезпечує формування запитів і аналітичних звітів по базі даних проектів і документів підприємства. Детальніше

Переваги використання програмних комплексів системи ПУСК.

Пропоновані в системі «ПУСК» інформаційні технології дозволяють її користувачам з мінімальними витратами коштів і часу перейти до нової сучасної, економічно обгрунтованої системи ведення тендерних торгів, проектування і будівництва, максимально використовуючи для цього наявні архіви, бази даних і кошторисну документацію вже побудованих і споруджуваних об’єктів.
Прийняті в програмних комплексах системи ПУСК методологія і технології обробки інформації, в т.ч. за визначенням вартості будівництва, планування та управління процесами проектування і будівництва, обліку виконаних робіт максимально наближені до методології прийнятої в країнах з розвиненою ринковою економікою. Це не тільки значно знижує витрати, пов’язані з процесами проектування та будівництва об’єктів, а й значно підвищує рівень і якість такого управління.
Тим самим забезпечується виконання робіт відповідно до укладених контрактів – в межах встановлених термінів та фінансування, а значить, підвищується конкурентоспроможність фірми, при відкритій і чесній конкуренції.