ТК-Инвестор
border-left


InvestorАктуальним завданням в комплексної автоматизації всіх процесів проектування і управління будівництвом є створення єдиного інформаційного потоку – від обґрунтування доцільності створення будівельного проекту до його реалізації і введення в експлуатацію.

Це завдання вирішується в даний час в рамках системи «Пуск Проектування і Управління Будівельним Комплексом».
У створенні єдиної інформаційно-технологічної лінії, яка об’єднує програмні комплекси проектування і управління будівництвом, важливе місце займає програмний комплекс ТК-Інвестор.

ТК-Інвестор »забезпечує:

 • Оцінку вартості будівництва на попередніх етапах проектування, на стадіях ведення тендерних торгів і укладання контрактів
 • Створення єдиної системи обліку виконаних обсягів робіт: по мережевим графіками будівництва, по кошторисної та бухгалтерської документації
 • Варіантні розрахунки тендерних пропозицій замовників і підрядників
 • Розрахунок вартості контрактів і контроль їх виконання в процесі будівництва
 • Використання для розрахунку вартості будівництва одиничних і укрупнених нормативів
 • Спільно з комплексами CAD проектування забезпечує автоматизований розрахунок обсягів робіт і їх передачу в кошторисні комплекси
 • Формування технологічної кошторисної документації, в т.ч. на основі традиційної кошторисної документації, отриманої з різних кошторисних комплексів
 • Формує реальний склад виконавців робіт (спеціалізованих ланок, бригад): на основі їх реальної вироблення (продуктивності) і заробітної плати визначаються реальні витрати і та терміни виконання робіт, реальна вартість проекту
 • Автоматизовану передачу повної інформації з технологічної кошторису в комплекси управління проектами, значно знижуючи витрати по підготовці для них вихідної інформації
 • Визначення та контроль термінів будівництва (спільно з комплексами управління проектами)
 • Передачу даних про виконані обсяги робіт з комплексів управління проектами в кошторисні комплекси.
 • Таким чином забезпечується створення єдиної системи обліку виконаних обсягів робіт

  Програмний комплекс ТК-Інвестор призначений:

 • для визначення вартості будівництва на попередніх етапах інвестиційного процесу, коли відсутня робоча документація (креслення) і визначати вартість на рівні елементних норм не тільки недоцільно, але й неможливо;
 • для складання кошторисної документації на основі автоматизованого визначення обсягів робіт з даних віртуальної моделі об’єкта, що отримуються з програмних комплексів автоматизованого проектування (САПР) ArchiCAD, Allplan і ін.
 • для формування технологічної кошторисної документації, що забезпечує не тільки визначення фактичної вартості будівництва (з урахуванням особливостей роботи кожної підрядної організації і умов зведення конкретного будівельного об’єкту), але і подальшу автоматизовану передачу всіх вихідних даних в програмні комплекси управління проектами, такі як MS Project, Spider Project та ін.
 • для формування єдиної системи обліку (моніторингу) виконаних робіт на основі сітьових графіків будівництва, в ув’язці з кошторисною документацією об’єктів будівництва та бухгалтерським учетом.В відповідно до методології, прийнятої в країнах з розвиненою ринковою економікою, вартість проекту визначається на кожному технологічно закінченому етапі інвестиційного процесу .