Реформування Ціноутворення

Примітка: Для забезпечення сучасної технології збору та обробки статистичної інформації необхідно розглянути питання прийняття нового Закону про статистику (приклад див. Нижче).

  • Для органів управління різного рівня – аналітичні огляди та прогнози стану будівельного ринку на Україні, СНД, в перспективі і на світовому ринку.

Першочергові заходи, які сприятимуть розвитку інформаційного забезпечення в галузі будівництва з використанням УБК.– Узгодити на рівні Мінрегіону та рекомендувати до застосування вищі класифікаційні угруповання УБК (розділи, підрозділи, класи), як основи єдиної класифікації матеріалів, ресурсів і послуг для всіх учасників інвестиційної діяльності в галузі будівництва.
– Рекомендувати УБК до застосування всіма учасниками інвестиційного процесу в області будівництва, а також фахових видань для використання вищих класифікаційних угруповань УБК як рубрикатора (кодификатора) продукції і послуг у відповідних виданнях і рекламних матеріалах.
– Продовжити роботи по створенню єдиної класифікації матеріалів, ресурсів і послуг для будівництва шляхом подальшої їх деталізації, в ув’язці з номенклатурою робіт і ресурсів (збірники за видами робіт, цінники і прейскуранти), в застосовуються в кошторисній базі 2000р.Завдяки єдиним принципам класифікації та кодування інформації про роботи та послуги, матеріали, вироби, конструкції і обладнання, інструменти і машини, будинки і споруди в УБК забезпечується основа для створення єдиного інформаційного простору, що характеризує інвестиційну діяльність в будівництві.З використанням УБК може бути сформований дієвий механізм управління в ринкових умовах, а також забезпечена цивілізована інформаційна підтримка керівників фірм і управлінців всіх рівнів, для прийняття зважених і обґрунтованих рішень в області будівництва. УБК стане для всіх відмінним помічником, своєрідним навігатором будівельного ринку України.Якщо УБК – це основа (фундамент) створення єдиного інформаційного простору в будівництві, то формування відповідних баз даних в електронному вигляді є необхідною умовою побудови такої інформаційної будівлі.І для формування таких баз даних, кожним з учасників інвестиційного процесу- інвесторам, замовникам, проектувальникам, керуючим фірмам, підрядникам – необхідні відповідні інструменти.І такі інструменти також були створені й успішно функціонували.Наприклад, за допомогою програмного комплексу «Будціни» формувався електронний банк даних (ЕБД) регіональних цін на будівельні матеріали і конструкції, формувалися дані і протягом декількох років випускався журнал «Будівельні ціни».За відповідними таблицями журналу можна було визначити регіональні ціни на матеріали не тільки в їх марочної номенклатурі, але й усереднені ціни на матеріали-представники (по даній групі) по кожному регіону, співвідношення цін (індекси цін) по кожній групі матеріалів по регіонах України, а також середні ціни по Україні.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13