Реформування Ціноутворення

Саме зазначені відмінності в класифікації та кодуванні ресурсів та послуг в УБК забезпечує організацію ефективної системи запиту для пошуку необхідної інформації.Для організації пошуку спочатку ведеться позиціювання по ієрархічним рівням класифікації (виду) продукції чи послуги, які необхідні користувачу, а вже потім ведеться пошук по конкретним характеристикам ресурсів і послуг всередині зазначеного рівня класифікації.Така організація пошуку забезпечує найбільш швидкий та ціленаправлений пошук необхідної інформації в УБК та виключає із контекстного пошуку вибір зайвої інформації, яка не була метою пошуку, а лише по збігу символів (при прямому контекстному пошуку) могла попасти в задану вибірку.Класифікація ресурсів та послуг в УБК, як і в інших класифікаціях різного рівня та призначення, є компромісною між запитами та потребами різних користувачів. Тому передбачена постійна його актуалізація на основі досвіду його функціонування з використанням поточної інформації про стан будівельного ринку України та його подальшого розвитку.Передбачено супроводження електронної версії УБК в мережі Internet.Перші редакції УБК отримали схвалення і підтримку основних керівних органів України: Мінекономіки, Мінпромполітики, Держкомстату, Держстандарту, Держбуду, Академії будівництва України (див. Лист Президента АБУ Г.К.Злобіна Голові Держбуду України від 10.11.2003г. №170, а також Рішення вченої Ради Академії будівництва від 06 листопада 2003 року і Президії Академії будівництва від 31 травня 2012р.)

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ УБК

 • Інформаційна підтримка керівників фірм і організацій.
 • Можливість надання інформації в заданому рівні її укрупнення або деталізації, в залежності від рівня розгляду питання або рівня функціональних потреб керівника.
 • Інформаційна підтримка служб маркетингу, матеріально-технічного забезпечення, кошторисно-договірних відділів і служб замовників і підрядників.
 • Вибір конкретних пропозицій виробників і продавців ресурсів і послуг в області будівництва і комунального забезпечення по регіонах України.
 • Визначення вартості будівництва на різних етапах інвестиційної діяльності.
 • Можливість створення, з використанням ієрархічного коду, укрупнених нормативів-показників на конструктивний елемент будівлі або споруди, на споживчу одиницю будівельної продукції (м2 житла, койко-місце, мЗ будівлі, одиницю проектованої потужності і т.д.).
 • Для тендерних комітетів – проведення тендерних переговорів (торгів) на основі єдиного уніфікованого переліку видів робіт і ресурсів по Проекту і їх кількості в порівнянних даних замовників і підрядників.
 • Експертиза проектів.
 • Зіставлення варіантних проектних рішень об’єктів-аналогів на основі аналізу даних електронних паспортів проектів.
 • Огляд ринку будівельних матеріалів і послуг, пошук партнерів, визначення конкурентів.
 • Цілеспрямований пошук замовників, виконавців, виробників, продавців і споживачів на виконання робіт і послуг, виробництво і поставку ресурсів в галузі будівництва.
 • Стан ринку нерухомості, комунального господарства.
  Для Держкомстату України – нова сучасна номенклатура ресурсів і послуг в галузі будівництва.
 • Автоматизований збір і обробка статистичної інформації. Оперативність та достовірність інформації. Аналітика попиту і пропозиції.

  Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13