Реформування Ціноутворення

Максимальна гнучкість та відкритість УБК до поповнення новими видами продукції і послуг, при збереженні єдиних підходів до системи кодування інформаційних об’єктів, для створення єдиного інформаційного простору, забезпечується організаційними або адміністративними заходами, що передбачають формування вищих класифікаційних угруповань – розділів, підрозділів, класів до компетенції державного та галузевогорівнів, а класифікаційних угруповань нижчого рівня – видів, груп, типів до компетенції рівня відомств чи фірм, при погодженні їх з адміністраторами баз даних для гармонізації в єдиному Державному інформаційному просторі.Державний інформаційний простір формується з різних систем класифікацій, що призначені для різних цілей їх використання, але гармонізованих між собою через систему перехідних кодів.Саме така система класифікації суб’єктів та об’єктів нижнього (недержавного) рівня дозволяє, за узгодженням з розробниками відповідних класифікацій більш високого рівня, розробляти відомчі системи класифікації та кодування, що задовольняють потреби конкретних користувачів – підприємства, фірми, відомства.Для будівельного комплексу України такими адміністраторами бази даних в будівництві є розробники УБК.Автономна побудова розділів УБК передбачає можливість їх використання як локальних класифікаторів відомчого та міжвідомчого призначення (підприємств, корпорацій, регіонів тощо) після відповідного їх розширення та деталізації спеціалізованими користувачами відповідного рівня.Таке узгодження забезпечить створення єдиного інформаційного простору, його цілісність та ефективне використання як державними так і комерційними структурами різного рівня в будівельному комплексі України, без обмеження потреб їх функціональної діяльності.Класифікація в УБК має ряд особливостей (відмінностей), що суттєво відрізняють УБК від інших подібних класифікацій:

  • орієнтація на користувачів продукції та послуг у будівництві, а не на її виробників. Класифікаційні угруповання УБК сформовані, як правило, за функціональним призначенням продукції та послуг, а також їх споживчими ознаками, тоді як існуючі класифікації (наприклад КВЕД, ДКПП) відображають продукцію та послуги за видами економічної діяльності, тобто класифікують продукцію за видами виробництва;
  • комплексне охоплення послугта продукції видів діяльності, що беруть участь на всіх етапах інвестиційної діяльності в будівництві – від зародження ідеї до реалізації проекту щодо створення будівельної продукції, її подальшого використання (експлуатації) та утилізації;
  • упорядкування робіт та послуг за технологічною послідовністю їх виконанняна різних етапах інвестиційної діяльності та створення будівельної продукції – управління, проектування, виконання будівельних, ремонтних та реставраційних робіт і т.п.

    Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13