Реформування Ціноутворення

Визначена кількість рівнів класифікації в УБК є компромісною з точки зору різних за розмірами окремих класифікаційних угрупувань: деякі з них мають меншу, ніж визначено закладеною ієрархією, кількість характерних ознак (в такому випадку нижчі рівні класифікації повторюють верхні), а деякі види угрупувань потребують більшої кількості рівнів ієрархії за своїми характерними ознаками. Але з метою уніфікації коду вони були об’єднані на одному рівні, та розділені між собою на нижчому рівні різними класами, видами, групами, типами.

В цілях раціонального використання ідентифікаційного поля та скорочення кількості знаків, в системі кодування інформації в УБК застосовано буквено-цифровий метод кодування: його розділи і підрозділи позначені заголовними літерами латинського алфавіту, а класи та нижчі рівні класифікації кодуються цифрами.

Прийнята система кодування забезпечує максимальну гнучкість та відкритість УБК до поповнення новими видами продукції і послуг, враховуючи, що перелік передбачених в ньому інформаційних об’єктів може бути не повним (наприклад, на даний час в УБК відсутня така суттєва для будівництва класифікація, як класифікація будівельних професій).

З метою забезпечення подальшого розвитку та поповнення УБК новими класифікаційними угрупуваннями, без зміни кодів діючої номенклатури, в УБК на кожному класифікаційному рівні передбачені резервні розділи, підрозділи, класи, види, групи.

УБК включає такі розділи:

A Менеджмент та маркетинг
B Освіта та навчання
C Резерв
D Проектні роботи та інженерні вишукування
E Засоби для проектування та інженерних вишукувань
F Будівельні та монтажні роботи
G Будівельні конструкції та системи
H Будівельні матеріали та вироби
I Оздоблювальні матеріали та вироби
J Обладнання інтер`єрів
K Вироби, пристрої, обладнання інженерного оснащення будівель та споруд
L Технологічне устаткування
M Елементи зовнішнього простору
N Резерв
O Ремонтні та реставраційні роботи
P Ремонт обладнання промислових підприємств
Q Інші роботи та послуги
R Інші ресурси, матеріали та вироби
S Резерв
T Транспортні послуги
U Експлуатація будівельних машин, механізмів та устаткування
V Будівельні машини та обладнання
W Будівельний інструмент, пристосування та інвентар
X Резерв
Y Нерухомість
Z Експлуатаційні та комунальні послуги

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13