Реформування Ціноутворення

Вся класифікація суб’єктів та об’єктів в УКБ на верхньому рівні їх класифікації, як правило, представляє окрему предметну галузь, що гармонізована з Державним класифікатором продукції та послуг (ДК 016-97), і розподіляється на:

  • послуги;
  • матеріали та вироби;
  • обладнання та устаткування;
  • машини, інструмент та оснастку;
  • нерухомість (будинки та споруди).

При цьому, послідуючі рівні класифікації уточнюють функціональну направленість кожного з зазначених угрупувань.

А головні ознаки суб’єктів та об’єктів, що їх характеризують на нижньому рівні класифікації, представляють собою однотипні технології виконання робіт (послуг) та технічні характеристики ресурсів, що поєднані в одному угрупуванні на основі їх спільних споживацьких ознак, які використовуються в практичній діяльності на ринку продукції та послуг в будівництві.

При цьому, різні класифікаційні угрупування на кожному рівні згруповані за різними класифікаційними ознаками: по функціональному призначенню, конструктивному рішенню або за видом матеріалу, – в залежності від урахування найбільш характерних та визначальних споживацьких ознак даного угрупування.

Враховуючи велику різноманітність характеристик навіть за найбільш характерними та визначальними споживацькими ознаками, за основу класифікації в УБК прийнята їх класифікація в кошторисних збірниках, як така, що найбільш відповідає технологічним процесам виконання робіт в будівництві та користувацьким ознакам матеріальних та технічних ресурсів, що використовуються в будівництві за їх прямим призначенням.

Класифікаційні угруповання розділів УБК сформовані за ієрархічною системою класифікації та послідовною системою кодування.

Система кодування класифікаційних угруповань робіт, послуг, різних видів матеріалів, ресурсів та готової продукції в УБК має таку ієрархічну структуру:

Арозділ (літерні позначення від A до Z, включаючи резервні розділи);

ААпідрозділ (літерні позначення від AA до ZC);

АА.99клас (де 3-й і 4-й знаки – цифрові розряди коду класу в межах даного підрозділу від 01 до 99, включаючи резервні коди);

АА.99.9вид (де 5-й знак – цифровий розряд виду в межах даного класу, від 1 до 9);

АА.99.9.9група (де 6-й знак – цифровий розряд групи в межах даного виду, від 1 до 9);

АА.99.9.9.999тип (де 7-й, 8-й та 9-й – цифрові розряди коду конкретної номенклатурної позиції: роботи, послуги, марки матеріалу, виробу, конструкції, устаткування тощо, від 001 до 999).

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13