Реформування Ціноутворення

Головною метою створення УБК є забезпечення швидкого та цілеспрямованого пошуку інформації, пов’язаної з інвестиційною діяльністю в будівництві, з використанням сучасних засобів інформаційного та програмного забезпечення.

УБК призначений для використання органами виконавчої влади та статистики, всіма суб’єктами господарювання (юридичними та фізичними особами) в Україні.

Використання УБК забезпечує умови для вирішення широкого кола завдань, зокрема:

  • створення основи для формування єдиного інформаційного простору в будівництві та інвестиційній діяльності;
  • створення єдиної системи в формуванні регіональних та міжрегіональних банків даних з продукції та послуг, що використовуються в будівництві, вітчизняними та іноземними виробниками і постачальниками;
  • створення єдиної системи кодування інформації, пов’язаної з будівництвом;
  • уніфікації та упорядкування класифікації продукції і послуг, пов’язаних з будівництвом, в різних інформаційних джерелах;
  • формування єдиної системи інформаційного обслуговування користувачів щодо стану ринку продукції та послуг, що використовуються в будівельній та інвестиційній діяльності;
  • виконання з використанням УБК комплексу облікових та звітних функцій по продукції та послугам в рамках єдиної інформаційної системи будівельного комплексу;
  • забезпечення аналітичною інформацією стосовно динаміки попиту та пропозицій на продукцію та послуги в будівництві, а також ринкових цін на них, для користувачів різного рівня, включаючи органи державного управління і статистики;
  • використання кодів продукції та послуг УБК з системою перехідних ключів як спосіб спілкування при роботі з іншими галузевими, міжгалузевими, державними та міждержавними банками даних в інформаційно-обчислювальних мережах;
  • створення інформаційної системи будівельного комплексу України, як складової частини державного інформаційного простору.

Об’єктами класифікації в УБК є послуги та продукція усіх видів економічної діяльності, що забезпечують створення та експлуатацію будівельної продукції або пов’язані з будівництвом, інвестиціями та нерухомістю.

Крім того, в УБК класифіковані види продукції, послуги та ресурси суміжних з будівництвом галузей, що мають вагоме значення в життєзабезпеченні людини.

Роботи з будівництва, ремонту та реставрації в УБК розглядаються та ідентифікуються як відповідні послуги, що надаються виконавцями їх замовникам та користувачам.

При розробці УКБ були розглянуті та використані різні системи класифікації, що мали відношення по сфері діяльності або по результатам цієї діяльності (продукції) до будівельної галузі.

З великої різноманітності ознак, за якими можна вести класифікацію багатофункціональної діяльності суб’єктів та об’єктів в будівництві, головними ознаками їх класифікації в УБК вибрана їх функціональна направленість на кінцевого користувача.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13