Реформування Ціноутворення

I Оздоблювальні матеріали і вироби
J Обладнання інтер’єрів
K Вироби, пристрої й устаткування інженерного оснащення будівель і споруд
L Технологічне обладнання
O Ремонтні і реставраційні роботи
N Резерв
M Елементи зовнішнього простору
R Інші ресурси, матеріали та вироби.
P Ремонт обладнання промислових підприємств
Q Інші роботи і послуги
S Будівельні і монтажні роботи по конструктивних елементах будівель і споруд (КЕ)
T Транспортні послуги
U Експлуатація будівельних машин і механізмів, устаткування
V Будівельні машини та обладнання
W Будівельний інструмент, пристосування, інвентар
X Резерв
Y Нерухомість
Z Експлуатаційні і комунальні послуги

Система класифікації і кодування інформації в УБК була прийнята за аналогією з ДКПП (ДК 016-97), з урахуванням тієї специфіки, що ДК 016-97 був призначений тільки для використання органами статистики (статистичних даних) на державному рівні, а в УБК метою класифікації інформації, було її використання для ефективного управління будівельною галуззю на різних рівнях управління – від рівня галузевого управління, до рівня управління окремими фірмами (організаціями) та управління окремими проектами.

З вступу представленої на затвердження Держбуду України редакції УБК:

ВСТУП

Український будівельний класифікатор (далі – УБК) є складовою частиною державної системи класифікації та кодування техніко-економічної та соціальної інформації (ДСК ТЕСІ).

УБК розроблено в межах Програми реформування державної статистики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.1998 року №971 та в розвиток рішення колегії Державного комітету України з будівництва та архітектури від 23.05.2003р. №34 про створення корпоративної інформаційної мережі учасників інвестиційного процесу в будівництві.

УБК призначений для інформаційного об’єднання усіх учасників інвестиційного процесу в єдиному інформаційному просторі будівельного комплексу України.

Єдиний інформаційний простір будівельного комплексу України – це простір, в якому вся інформація, що необхідна для забезпечення професійної діяльності певного кола користувачів, систематизована по єдиним принципам класифікації та кодування, що дозволяє фахівцям, працюючих в даній сфері діяльності, розмовляти на єдиній професійній мові.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13