Реформування Ціноутворення

На наступних етапах розвитку інформаційного забезпечення будівельної галузі, на основі єдиної класифікації продукції та послуг, з’являється можливість надавати накопичену інформацію у вигляді аналітичних оглядів стану будівельного ринку, прогнозів і тенденцій його розвитку, як в електронному вигляді, так і в спеціальних виданнях.Для успішного розвитку бізнесу кожному необхідно знати співвідношення попиту і пропозиції в тому сегменті ринку, яким він займається?Тому дуже важливо знати не тільки інформацію про ціни на певний вид продукції (послуг), але і володіти даними і про обсяги їх поставок (виробництва) і про потребу (споживання) – ресурсів і послуг, пов’язаних з будівництвом.На основі УБК, використовуючи прийняту в ньому класифікацію та ієрархічну систему кодування видів робіт і послуг, можна приступити до створення укрупнених кошторисних нормативів (показників), з різним ступенем їх укрупнення, в їх прив’язці до діючої кошторисної нормативної бази. Ці укрупнення можна робити як шляхом об’єднання однотипних одиничних робіт, створюючи базу даних УВР (укрупнених видів робіт), так і об’єднувати ці роботи і їх ресурси у відповідні конструктивні елементи (КЕ) будівель і споруд. Ці види УВР і КЕ також класифікуються в УБК, в зв’язку з чим в нього додані відповідні розділи.Таким чином з’являється можливість, з мінімальними витратами, зіставляти дані про ресурсні, технічні та вартісні характеристики різних елементів будівель і споруд, а також різних типів будівель і споруд в цілому, на різних етапах передінвестиційної діяльності, на етапі порівняльного аналізу різних варіантів при проектуванні, проведенні тендерних торгів, аналізі понесених витрат при будівництві, а також подальшій експлуатації різних конструкцій, будівель і споруд.Накопичено відповідний досвід формування таких нормативів. З використанням програмного комплексу «ТК-Інвестор», на основі існуючої кошторисної документації, формуються так звані технологічні кошториси, в яких, на основі діючих елементних кошторисних нормативів, формуються технологічні комплекси робіт, призначаються виконавці цих робіт, з їх реальною продуктивністю. Це дозволяє передавати кошторисну інформацію, у вигляді технологічних комплексів робіт, в автоматизованому режимі в програмні комплекси управління проектами, такі як Microsoft Project і Spider Project. Така технологія обробки кошторисної документації значно знижує трудовитрати з підготовки вихідної інформації для формування ресурсно-вартісних показників робіт мережевих графіків у програмних комплексах управління проектами.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13