Реформування Ціноутворення

Однак, в будь-якому випадку для реалізації цього завдання потрібна державна підтримка. Йдеться про прийняття нового Закону про статистику, обов’язкового для всіх суб’єктів господарської діяльності, незалежно від форм власності.Необхідність прийняття цього закону стане зрозумілою без особливих коментарів, якщо привести лише короткі витяги з відповідного Федерального Закону Німеччини про статистику:Правові основи: Закон про статистику цін від 9 серпня 1958 р виправленої версії, опублікованій в Федеральному бюлетені законів (СФЗ), III частини, під номером 720-9, стаття 1Цілі, вид і обсяг обстеження: Статистика цін здійснюється в рамках репрезентативних обстежень. Відповідно до § 4 абз. 2 Закону про статистику цін дані про ціни на роботи і послуги можуть бути зібрані від максимально 20 тис. Звітних підприємств і організацій. Щокварталу зареєстровані ціни на будівельні роботи, що регулярно здійснюються, є ринковими цінами … Вони служать, для розрахунку індексів по території Німеччини, які відображають зміну цін на будівництво нових споруд, окремих видів в області надземного і глибинного будівництва, а також цін на поточний ремонт житлових будинків. Використання таких індексів для наведених нижче цілей служить переважно інтересам громадськості: індикатори кон’юнктури, масштаб зміни купівельної спроможності, вимірювання вартості для забезпечення реальних відносин обміну, для прийняття цінових і інвестиційних рішень.Обов’язок надання відомостей випливає з § 4 абз. 2 Закону про статистику цін в поєднанні з §§ 15, 26 абз. 4 пропозицією 1 Федерального закону про статистику. Відповідно до цих положень підприємства та індивідуальні підприємці в галузях виробництва і послуг, а також відомства, організації та установи зобов’язані давати правдиві, повні та своєчасні відомості. Відповідно до § 15 абз. 6 Федерального закону про статистику навіть в разі опротестування цієї вимоги надання інформації відкладанню не підлягає.Всі отримані індивідуальні дані відповідно до § 16 Федерального закону про статистику є конфіденційними. Тільки у виняткових випадках, однозначно обумовлених в законі, може відбутися передача індивідуальної інформації.Обов’язок збереження конфіденційності поширюється також на осіб, яким була передана індивідуальна інформація. Бланки обстежень із допоміжними ознаками для звітного місяця знищуються в місяці, наступному за місяцем закінчення обробки інформації.Обстеження здійснюється за допомогою поточного довільно присвоєного ідентифікаційного номера, який служить для позначення входження до обстежуваних одиниць. Номери, які використовуються в описі окремих видів робіт, відповідають Переліку будівельних робіт.Це лише один приклад, як це питання вирішено в Німеччині.Ця ж інформація може бути використана в загальнодержавній інформаційній системі, а також при міжнародному інформаційному обміні.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13