Реформування Ціноутворення

Використовуючи ЕБД «Будціни», можна було визначити:

  • рівень цін продукції і послуг на будівельному ринку;
  • оптимального продавця (покупця) продукції і послуг;
  • встановити коло партнерів і конкурентів;

Вирішити багато інших комерційних, виробничих і господарських питань.На основі цього банку даних можна було також створювати власну базу даних фактичних цін на всі види ресурсів, необхідних для визначення вартості будівництва на різних етапах передінвестиційної діяльності, проектування і будівництва, при взаєморозрахунках за виконані обсяги робіт.Ці дані в автоматизованому режимі використовувалися в кошторисній програмному комплексі «Тендер-Контракт» при визначенні собівартості понесених витрат (визначенні собівартості).Ці дані могли бути використані і іншими кошторисними комплексами. Адже саме такі вимоги висував Держбуд України при переході на однорівневу систему ціноутворення в будівництві і нову кошторисну нормативну базу на основі ДБН Д.1.1.-1-2000.Ідея створення єдиного інформаційного простору була підхоплена низкою будівельних друкованих видань України, які в своїх випусках 2002 – 2004 р.р. взяли структуру УБК для організації тематики опублікованих матеріалів, а також прайсової інформації відповідно до розділів УБК.Однак, ні використання УБК, ні формування баз даних регіональних цін з використанням програмного комплексу «Будціни» не були підтримані Держбудом України, а економічна криза, що почалася не дозволили підтримувати ці бази даних в актуальному стані.Виходячи з досвіду супроводу таких баз даних можна сказати наступне:Збір, обробка та введення несистематизированной інформації (за прайс-листами) представляє значні труднощі, не забезпечує необхідної оперативності та цілісності бази даних, для її використання всіма учасниками ринку;
відсутність необхідної законодавчої бази, в умовах так званої «ринкової конкуренції» не забезпечує повноту наповнення необхідною інформацією відповідних банків даних.Як в даній ситуації вирішуються питання в країнах з розвиненою ринковою економікою. У кожній країні по-різному. В одних країнах ці функції бере на себе держава, забезпечуючи фінансуванням і відповідними законодавчими актами. В інших, ці функції беруть на себе громадські організації, об’єднання, асоціації; провідні проектні та будівельні фірми, корпорації, які, несучи початкові витрати, прекрасно розуміють, яку вигоду вони мають для ефективності своєї виробничої діяльності – «володіючи інформацією – володієш ситуацією», і від подальшого продажу тієї ж інформації. У такій інформації, до речі, дуже зацікавлені іноземні інвестори та підрядники, які бажають інвестувати в Україну і організувати на її території свою діяльність.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13