Інформаційне моделювання будівель

Висновки

Розвиток інформаційного моделювання будівель дозволив переосмислити деякі усталені принципи управління будівництвом. Так, на відміну від ринкового механізму як джерела ефективності, ВІМ продемонстрував нове потужне джерело ефекту та механізм його перерозподілу між учасниками інвестиційно-будівельного процесу. Для активізації цього джерела необхідно нагромаджувати та відкрити внутрішню інформацію учасників проектів, організувати їхню командну роботу на основі багатосторонніх контрактів на спільне виконання проекту, здійснювати варіантне проектування, починаючи з якомога ранніх стадій, вимагати від проектувальників уникнення проектних помилок, здійснювати ціноутворення на основі ринкових відкритих нормативів, передбачати у проектах ефективну експлуатацію будівель.

Можна очікувати, що у недалекому майбутньому умови вільного конкурентного середовища і зближення з більш розвиненим ринком ЄС поступово приведуть в Україні до неминучого оновлення активів і створять сприятливі умови для масового впровадження BIM. Насамперед, інформаційні моделі будівель увійдуть в сегмент промислового, комерційного та житлового будівництва.

Але впровадження BIM в деякій мірі є проблемою для існуючої системи проектування і ціноутворення в будівництві. Очікуються наступні перешкоди впровадженню BIM:

– висока вартість програмного та апаратного забезпечення,

-перенавчання персоналу,

-трудомістке формування інформаційних баз даних тощо.

Та через деякий час в будівельній галузі нашої країни постане питання готовності підрядних будівельних організацій до прийому проектно-кошторисної документації у новому форматі. Тому для активного застосування BIM-технологій в Україні необхідно змінювати психологію замовників і проектантів, привести систему вітчизняного законодавства у відповідність до кращих міжнародних практик.

Великі перспективи ВІМ, пов’язані з інформаційним моделюванням будівель у житлово-комунальній сфері. Тут через електронні паспорти обєктів необхідно започаткувати збір і накопичення інформації про експлуатаційні витрати по типу СОВіе.

Звичайно, впровадження BIM у житлово-комунальному господарстві потребуватиме великих вкладень: створення комп’ютерних робочих місць, підготовку персоналу і, найголовніше, розробку інформаційних моделей, для кожного типу житлового будинку конкретно. Але оскільки в минулі роки широкого поширення набуло типове житлове будівництво, для роботи з існуючим житловим фондом знадобиться обмежена кількість інформаційних моделей, порівняно з нетиповими проектами.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10