Інформаційне моделювання будівель

Так, з метою державного впливу на поширення інформаційного моделювання будівель у Великій Британії був зареєстрований стандарт BS 1192: 2007, який став своєрідним якісним узагальненням усіх національних і зарубіжних стандартів з інформаційно-будівельної тематики. Сьогодні цей стандарт істотно розширився і існує вже в чотирьох частинах:

PAS 1192-2: 2013 – управління інформацією при капітальному будівництві з використанням інформаційного моделювання будівель;

PAS 1192-3: 2014 – управління інформацією на етапі експлуатації об’єкта з використанням інформаційного моделювання будівель;

PAS 1192-4: 2014 – спільне надання інформації, частина 4: виконання вимог щодо обміну інформацією з використанням кодів COBie (див. далі);

PAS 1192-5:2015 – безпека інформації.

Як і задумували розробники, стандарт продовжує розвиватися і процес його поділу на складові буде йти і далі.

Необхідно згадати і класифікатори та їхню роль при впровадженні та використанні BIM. Так як ВІM – технологія об’єктно-орієнтована, то при створенні моделі ключову роль відіграють базові (бібліотечні) елементи, що представляють певні елементи будівлі. Наприклад, у кожного будівельного елементу є вартість придбання і вартість монтажу, значення яких можуть абсолютно не цікавити проектувальника, який поміщає цей елемент в модель, але які важливі для кошторисника і будівельника. Тож ВІМ передбачає, що необхідно заздалегідь створити класифікатор використовуваних будівельних елементів для великої компанії (холдингу) або навіть усієї країни, що є необхідною складовою частиною державної стандартизації проектно-будівельної галузі.

Розробка національних (наднаціональних) класифікаторів ведеться в багатьох країнах світу. Але дві розробки заслуговують того, щоб їх відзначити особливо і рухатись у їхньому фарватері.

  1. OmniClass – розробляється Міжнародною організацією стандартизації (ISO) з початку 1990-х років як система організації інформації для будівельної промисловості, корисна для багатьох програм, від організації бібліотеки матеріалів та документації про товар до інформації по проекту зі структурною класифікацією для електронних баз даних. Вона включає в себе деякі підсистеми: MasterFormat – для результатів роботи, Uniformat – для будівельних елементів, EPIC (Electronic Product Information Соореration) – для елементів оснащення.
  2. COBie (Construction-Operation Building information еxchange) – обмін інформацією про будівлю від будівництва до експлуатації. Система вперше з’явилася в США в 2007 році, в 2011 році увійшла в американський національний BIM-стандарт NBIMS. У Великій Британії COBie є складовою частиною стандарту PAS 1192-4: 2014, а її використання визначає третій рівень зрілості BIM. Завдання системи COBie – дозволити людям, далеким від моделювання, проектування та інформаційних технологій (тобто службі експлуатації) працювати з даними, отриманими в ході проектування і будівництва об’єкта. Система визначає порядок формування таблиць, в яких на різних фазах проекту накопичується різного роду інформація про об’єкт. В результаті кінцевому користувачеві (інженеру служби експлуатації) для пошуку потрібної інформації не доведеться шукати цю інформацію у робочій документації, він швидко знайде її в загальній таблиці.

На сьогоднішній день зрозуміло, що число класифікаторів будівельних елементів у світі зростає – зараз навіть обговорюється питання про створення міжнародного стандарту для національних класифікаторів, щоб вони краще взаємодіяли один з одним. Для України доцільним є долучитися до одного з поширеніших стандартів.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10