Інформаційне моделювання будівель

Назвемо цей принципово новий напрямок в управлінні імперативом нагромадження та відкриття внутрішньої інформації. На нашу думку, принаймні стосовно державних та комунальних замовників, така інформація має накопичуватися в обовязковому порядку.

Застосування інформаційної моделі будівлі має ряд переваг перед класичними методами архітектурно-будівельного проектування. Насамперед, BIM дозволяє у віртуальному режимі підібрати, розробити, розрахувати, пов’язати разом і узгодити створювані різними фахівцями та організаціями компоненти й системи майбутньої споруди, заздалегідь перевірити їх життєздатність, функціональність і експлуатаційні якості, а також уникнути – внутрішніх «нестиковок». На відміну від традиційних систем автоматизованого проектування, що створюють тільки геометричні моделі, результатом BIM зазвичай є комплексна комп’ютерна модель, що описує як сам об’єкт, так і процес його будівництва. Вся інформація BIM щодо об’єкта об’єднується в базу даних, що дозволяє в будь-який момент часу не тільки отримувати актуальну проектну документацію та візуалізацію, але й аналізувати їх. Середовище BIM підтримує функції спільної роботи команди, тому люди можуть ефективно використовувати інформацію впродовж всього життєвого циклу будівлі без ризику неузгодженості або втрати даних, а також виключити помилки при їх передачі та перетворенні. Сучасне програмне забезпечення дозволяє створювати інформаційну модель, в якій можуть паралельно працювати архітектори, конструктори, інженери та інші фахівці, залучені до проекту. Це означає однак, що всі учасники проекту від початку повинні працювати як одна команда. У цьому полягатиме новий принцип ефективного управління – імператив командної роботи проектувальника, замовника та підрядника. Організаційно, на відміну від інших типів контрактів, особливо стандартної схеми: замовник – проектувальник; замовник – підрядник, взаємодія відбувається за схемою так званого контракту на спільне виконання проекту трьома та більше учасниками – Integrated Project DeliveryPD).

Розглянемо тепер новий імператив управління – варіантне проектування на ранній стадії. Існує чимало переваг прийняття основоположних проектних рішень саме на ранніх стадіях проектування. Наприклад, якщо тривимірний ескіз виконувати комп’ютерними засобами, то вже при пошуку форми будівлі можна обчислювати такі важливі для проекту геометричні параметри, як площі і об’єми. З геометрії об’єкта можна прогнозувати його експлуатаційні параметри[9]. Тут знову виникатиме потреба в укрупнених вартісних нормативах.


[9] Ефективно визначати коефіцієнт компактності на етапі ескізу, коли на нього ще можна безпосередньо впливати, змінюючи геометрію об’єкта. У публікації [6] показано, як за допомогою ВІМ зміна коефіцієнту компактності з 0,72 до 0,86 дає приблизно 5% економії вартості майбутньої будівлі. Ще більші можливості для економії відкриваються при визначенні на стадії ескізу екологічних характеристик будівлі, наприклад, попередній аналіз форми і розташування будівлі визначає надходження сонячної енергії та вітрові потоки для існуючої забудови. Здійснюваний за ескізом моделі аналіз сонячної активності дозволяє виявити, наскільки будуть прогріватися окремі частини будівлі в той чи інший період. Звичайні задачі для BIM – проектування інженерних систем.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10