Визначення вартості будівництва UNIFORMAT II

Кошториси проектувальників і підрядників, як правило, складалися до 2004 р на основі розділів 1-16 класифікації робіт Інституту будівельних специфікацій (CSI – Construction Specification Institute) MasterFormat 95. У листопаді 2004 року MasterFormat був розширений з 16 до 50 розділів, відображаючи інновації в будівельній галузі [23]. Наступні оновлення були опубліковані в 2010 і 2012 роках.

Тим не менш, чим більше уваги приділялося контролю
витрат на будівництво при проектуванні, тим очевиднішим стало, що така структуризація витрат не завжди підходить для аналізу проекту в ході його розробки та моніторингу витрат.

Організація інформації про витрати на стадії проектування з
прив’язкою до елементів, використовуваних на передпроектної стадії, є новим підходом, який дає ряд переваг учасникам проекту:

– інвестор може відносити наступні витрати на визначені ним же на передпроектної стадії елементи;

– можна знаходити компроміси в проектних рішеннях, вносити зміни в проект, запобігати на ранніх стадіях збільшенню термінів і вартості, ідентифікувати ризики;

– залежно від вартості елементу в передпроектній документації можна судити про необхідний рівень його якості;

– можна поелементно і на різних рівнях укрупнення накопичувати інформацію в базах даних для використання у майбутніх проектах.

Цей процес відрізняється від прийнятого у нас тим, що ціна формується не тільки на вид робіт, продукцію, матеріал, але й прив’язується до конструктивного елементу.

Таким чином, можна отримати:

на 1-му рівні загальну питому вартість 1 кв. м загальної площі будівлі;

на 2-му рівні питому вартість укрупнених груп елементів на 1 кв. м загальної площі будівлі;

на 3-му рівні кількість і питому вартість групи елементів (елементів) на одиницю виміру або 1 кв. м загальної площі.

Такі дані за кордоном періодично публікуються у збірниках, наприклад, RS Means: укрупнених показників вартості (Assemblies Cost Data), вартості одиниці площі (Square Foot Costs), вартості будівництва будівель (Building Construction Cost Data) з деталізацією, а також, що особливо важливо, вартості утримання та ремонту приміщень (Facilities Maintenance and Repair Cost Data).

Структура ціни в UNIFORMAT II.

Ціни в елементній класифікації включають в себе, крім прямих витрат (матеріалів, праці, в т.ч. із засобами механізації), можливі надбавки, в т.ч. на інфляцію, а також накладні витрати і прибуток підрядника.

Для класифікації всіляких надбавок використовується Z-кодування, яке, однак, безпосередньо не входить до складу UNIFORMAT II, ​​бо не відноситься до елементів будівель.

У зазначену групу входять, насамперед, непередбачувані витрати: Z10 – будівля і Z50 – будівельний майданчик, які тим більші, чим унікальніший об’єкт і тим менші, чим детальніша розробка проекту на черговий стадії.

Накладні витрати і прибуток генпідрядника, по будівлі та площадці Z20 і Z60, додаються до вартості елементів і непередбачуваних витрат. Їхня величина залежить від масштабу проекту та його тривалості (потреби в капіталі), а також від ринкових умов. Слід врахувати, що накладні і прибуток додаються до вартості тільки на 1-му і 2-му рівнях, на 3-му рівні вони включені в цінах субпідрядників.

Надбавка на інфляцію (Z30, Z70) враховує подорожчання від моменту завершення проектування до часу виконання та розрахунку за роботи.
Вид об’єктного кошторису (будівлі та будівельного майданчика) на рівнях 2 і 3 з визначенням загальної вартості об’єкта представлений в табл. 1.

Для отримання значень за укрупненими групами елементів на рівні 1 необхідно підсумувати вартості за складовими групами.

Представлений вид документу може розглядатися як на передпроектній стадії, так і на стадії будівництва і складання звіту.

Порівняння вітчизняної та міжнародної класифікації конструктивних елементів наведене у додатку 1, повний варіант UNIFORMAT II, перекладений авторами, наведений у додатку 2.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19