Визначення вартості будівництва UNIFORMAT II

Так, у Великій Британії ще після Другої світової війни для виконання економічного аналізу інвестиційно-будівельних проектів у державному секторі Королівський інститут дипломованих кошторисників (RICS – Royal Institution of Chartered Surveyors) розробив елементний формат Standard Form of Cost Analysis. Оскільки британські фахівці працювали по всьому світу, стандарт поширився і на такі країни, як Бельгія, Німеччина, Франція, Ірландія, Швейцарія, Данія, Південна Африка, Японія, Нідерланди, Гонконг та інші.

У 1973 році в США для Американського інституту Архітекторів (AIA – American Institute of Architects) був розроблений елементний формат MASTERCOST 5. Головна адміністрація служб США (GSA – General Services Administration) паралельно розробила елементний формат UNIFORMAT, який був прийнятий як загальний, використовувався при будівництві військових об’єктів, але не мав статусу державного стандарту. В 1972 Канадський інститут кошторисників (CIQS – Canadian Institute of Quantity Surveyors) оприлюднив власний стандарт Elemental Cost Analysis-Method of Measurement and Pricing, який згодом був прийнятий Королівським Архітектурним Інститутом Канади (RAIC – Royal Architectural Institute of Canada).

Необхідність елементної уніфікації змусила і Міжнародну раду з наукових досліджень і документації в будівництві (CIB – International Council for Building Research Studies and Documentation) і Європейський комітет з економіки будівництва (CEEC – Construction Economics European Committee) створити свій формат для збору даних та міжнародного обміну інформацією . Одним з головних завдань була сумісність з іншими існуючими форматами. Тим не менш, формат не набув широкого поширення ані в Європі, ані в світі.

Тому, керуючись ідеєю уніфікації норм на міжнаціональному рівні, Американське товариство з випробувань та матеріалів (ASTM – American Society for Testing and Materials) в 1989 році ініціювало в США розробку нового документу, а в 1992 році Національний інститут стандартів і технології (NIST – National Institute of Standards and Technology) випустив UNIFORMAT II як стандарт, який був затверджений в 1993 році.

Коли виникла завдання розширити класифікацію елементів до четвертого рівня, описати використання формату по фазах життєвого циклу проекту, рекомендувати шаблон для представлення фактичних даних по кошторисної вартості, документ був удосконалений в 1997 як Standard E 1557-97: Classification for Building Elements and Related Sitework [22].

Головна вигода застосування UNIFORMAT II – підвищення
ефективність проведення кожного етапу життєвого циклу будівель, що забезпечує користувачам інформації значну економію. Дані, введені в документацію в узгодженому форматі на етапі проектування і будівництва, не доведеться вводити заново користувачами на наступних фазах життєвого циклу будівлі.

Можна виділити наступні критерії, покладені в основу класифікації елементів:

– ієрархічність з можливістю агрегування та узагальнення на різних рівнях;

– прийнятність для вирішення широкого спектру завдань, особливо, попереднього опису проектів, контролю витрат та управління експлуатацією;

– можливість включати експертні оцінки;

– легка ідентифікація і часта зустрічальність елементів, що роблять істотний вплив на вартість проекту.

Якщо первісна класифікації UNIFORMAT була розроблена спеціально для стадії проектування будівництва, то UNIFORMAT II – для:

– попередніх оцінок, опису складу проекту, технічних умов, інвесторських кошторисів;

– опису інвестиційного проекту, календарних графіків і грошових потоків;

– складання кошторисів на стадії проектування, структуризації об’єкта в автоматизованому проектуванні, ризик-аналізі вартості;

– уявлення витрат життєвого циклу, проведення функціонально-вартісного аналізу (value engineering) і вартісного інжинірингу (cost engineering);

– складання переліків для технічного проектування, закупівель, звітності по платежах в ході будівництва;

– аналізу претензій, оцінки стану об’єкта;

– оцінки обсягу робіт з ремонту і модернізації, довгострокового планування капітальних ремонтів;

– класифікацій продукції в спеціальній літературі, складання інформаційних баз даних для всіх стадій життєвого циклу.

Розглянемо використання UNIFORMAT II при складанні кошторисів.
Кошторис витрат на будівництво складається або на основі
класифікації робіт, або – елементарної класифікації.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19