Визначення вартості будівництва UNIFORMAT II

Всеволод Ніколаєв

доктор економічних наук, професор, дійсний член Академії будівництва України

Тетяна Ніколаєва

кандидат економічних наук, докторант

Національний університет державної податкової служби України

ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ

ПО КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТАХ У МІЖНАРОДНІЙ КЛАСИФІКАЦІЇ UNIFORMAT II

Будівництво – для ефективної експлуатації,

кошторис – для визначення ефективності

Вступ.

За 25-річний період середня офісна будівля вимагає утричі більших експлуатаційних витрат, ніж вартість її будівництва. Королівська академія інжинірингу (Royal Academy of Engineering) на основі дослідження, проведеного у 1998 р., наводить ще більш вражаючі дані, що типові витрати життєвого циклу для власника виробничої будівлі складаються у співвідношенні 1:5 (будівництво до утримання та експлуатації). Конкретний приклад розрахунку пропорцій витрат життєвого циклу шкільної будівлі за період 30 років показав співвідношення, близьке до 1:1 (рис. 1). Слід, однак, мати на увазі, що у цей проміжок не входив перший капітальний ремонт [1].

Це дозволяє нам зробити попередній висновок, що початкові капітальні витрати, або вартість будівництва співставні з подальшими витратами на утримання та експлуатацію об’єктів. Більш конкретні висновки залежать від типу об’єкту, режиму його ремонтів, технічного стану, а також і від методики розрахунків. Очевидно одне: не можна продовжувати звертати увагу лише на вартість будівництва.

Так, ніхто не буде купувати автомобіль, який не можна дозволити собі експлуатувати і утримувати. Кожен перед купівлею буде зважати на споживання палива, вартість технічного обслуговування і ремонту, страхування, податки і залишкову вартість, коли автомобіль буде продаватись. Важливо, що такі дані про автомобілі доступні. Щодо нерухомості, у даний час вони невідомі. Унаслідок цього виникає «пастка», наприклад, з приватизованим житлом, коли власники квартир не можуть утримувати будинки, у яких розміщені їхні квартири [2].

Але основне застосування концепції вартості життєвого циклу пов’язане з процесом проектування: завжди існує необхідність вибору між альтернативними методами досягнення поставленої мети, наприклад, вибору між двома різними конструкціями будівель, що призводитиме до різних капітальних і поточних витрат Підхід поширюється і на частини об’єктів: обладнання, системи опалення, покрівлі, дорожнє покриття тощо. Метод справедливий і для періоду експлуатації, коли вирішуються питання капітальних ремонтів або режиму утримання.

Оскільки нерухомість – це об’єкти тривалого користування, у нормальних умовах стійкого економічного розвитку нові об’єкти постійно додаються до існуючого фонду, звідси все більше інвестиційних рішень стосуються не витрат на будівництво, а на утримання об’єктів. При цьому виявляється, що проектні рішення, прийняті під час їхнього будівництва, можливо, вірні на той момент, не відповідають новим умовам. В епоху низьких цін на енергоносії важко було б економічно виправдати подвійне або потрійне скління. Так само з подорожчанням праці почала домінувати тенденція використання матеріалів, які легко обслуговувати в експлуатації – чистити, прибирати тощо.

Концепція вартості життєвого циклу. Виникнення та розвиток наукової концепції вартості життєвого циклу (англ. – Life Сycle Сosting) – LCС) та оцінки життєвого циклу (англ. – Life Сycle Appraisal – LCA) пов’язують з 1960-ми роками, хоча відкритих публікації тих часів немає. Справа у тім, що до 1975 р. LCА в основному використовувався у США при проектуванні військових об’єктів. Перші спроби широкого наукового обговорення і застосування концепції у цивільній сфері стосувалися автомобілебудування і датуються кінцем 1970-х років.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19