НОВІТНІ МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

НОВІТНІ МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ У БУДІВНИЦТВІ

В.П. Ніколаєв,

д.е.н., проф., академік Академії будівництва України

Будівельна палата України

20 травня 2016 р.

  1. Управлінські тенденції на світовому будівельному ринку
  • Основним об’єктом управління стає не галузь, будівельний комплекс чи підприємство, а будівля, споруда.

1

Новим джерелом доходів і прибутку учасників інвестиційно-будівельно-експлуатаційного процесу стає додатковий ефект замовника (власника) порівняно з базовими рішеннями і цей ефект розподіляється між учасниками.

  • Перехід від визначення і аналізу вартості (ціни) будівництва до повної оцінки життєвого циклу об’єкта (Whole Life Appraisal – WLA): співвідношення витрат на підготовку, проектування, спорудження, утримання та ліквідацію і вигід від експлуатації.

2

  • Основна частина вартості життєвого циклу припадає на утримання і експлуатацію.

3

Тому проектування вартості (цінності) відбувається при варіантному компонуванні об’єктів з конструктивних елементів з різними технічними та вартісними характеристиками життєвого циклу, включаючи експлуатацію.

Сторінки: 1 2 3 4