Міжнародні класифікації і норми

Общая площадь участка
G10 Подготовка участка
G1010 Очистка участка
G90 Прочие объекты
G9090 Прочие системы
Стоимость по элементам участка
Z50 Непредвиденные расходы –      %
Z60

Z6010

Z6020

Накладные расходы и прибыль –      %

Накладные расходы –      %

Прибыль –      %

Z70 Инфляционная надбавка –      %
  Стоимость строительных работ на участке
Здание Участок Всего
Стоимость % Стоимость % Стоимость %
Стоимость элементов
Непредвиденные расходы
Накладные расходы и прибыль
Инфляционная надбавка
Общая стоимость строительства

Висновки

Історично, ідеї необхідності стандартизації вихідної інформації передували наукові роботи та методичні публікації з аналізу вартості життєвого циклу об’єктів. В результаті як необхідна умова використання цих методів Національним інститутом стандартів і технологій (NIST -National Institute of Standards and Technology) була рекомендована класифікація UNIFORMAT II для економічної оцінки проектів, що отримала міжнародне поширення.
Елементно-функцональна класифікація конструктивних елементів об’єктів в UNIFORMAT II, ​​на відміну від класифікації робіт, застосовуваної в країнах СНД, дозволяють отримати структуру вартості, що не залежить від особливостей конструкції, методу будівництва або використовуваних матеріалів. Це дає можливість управляти проектами капітальних інвестицій на всіх етапах життєвого циклу: планування, проектування, будівництва і особливо – експлуатації об’єктів.
В умовах СНД класифікація UNIFIRMAT II може бути використана, в першу чергу:
– Для збору даних про об’єкти за умови, що об’єктні кошториси будуть конвертуватися відповідним чином і накопичуватися в регіональних базах даних (для цього будуть потрібні певні угоди між учасниками інвестиційно-будівельного процесу або розпорядчі державні нормативні акти);
– Для використання на передпроектної стадії, наприклад, в ТЕО, бізнес-плани, для чого також потрібні відповідні нормативні акти і методичні документи.
Особливе значення UNIFORMAT II може мати для планування і контролю державних капітальних інвестицій, будучи стикований з національними системами ціноутворення і кошторисного нормування в будівництві, не вимагаючи їх уніфікації.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7