Міжнародні класифікації і норми

Такі дані періодично публікуються в збірниках RSMeans: укрупнених показників вартості (Assemblies Cost Data), вартості одиниці площі (Square Foot Costs), вартості будівництва будівель (Building Construction Cost Data) з деталізацією, а також, що особливо важливо, вартості утримання та ремонту приміщень (Facilities Maintenance and Repair Cost Data).
Ціни і в елементній класифікації включають в себе, крім прямих витрат (матеріалів, праці, в т.ч. із засобами механізації), можливі надбавки, в т.ч. на облік інфляції, а також накладні витрати і прибуток підрядчика.
Для класифікації всіляких надбавок використовується Z-кодування, яка, однак, безпосередньо не входить до складу UNIFORMAT II, ​​так як не відноситься до елементів будівель. У зазначену групу входять, перш за все, непередбачені витрати: Z10 – будівля і Z50 – будівельний майданчик, які тим більше, ніж більш унікальніший об’єкт і тим менше, чим детальніше розробка проекту на черговій стадії.
Накладні витрати і прибуток генпідрядника, по будівлі та площадці Z20 і Z60, додаються до вартості елементів і непередбачених витрат. Їх величина залежить від масштабу проекту і його тривалості (потреби в капіталі), а також від ринкових умов. Слід врахувати, що накладні і прибуток додаються до вартості тільки на 1-м і 2-м рівнях, на 3-му рівні вони включені в цінах субпідрядників.
Надбавка на інфляцію (Z30, Z70) враховує подорожчання від моменту завершення проектування до часу виконання і розрахунку за роботи.
Вид об’єктного кошторису (будівлі та будівельного майданчика) на рівнях 2 і 3 з визначенням загальної вартості об’єкта представлений в табл. 1.
Для отримання значень за укрупненими групами елементів на рівні 1 необхідно підсумувати вартості за складовими групам.
Представлений вид документа може розглядатися як на передпроектній стадії, так і на стадії будівництва і складання звіту.

Табл. 1. Представление структуры и стоимости элементов здания и участка в UNIFORMAT II

Название объекта Общая площадь здания
Уровень 2. 

Уровень 3.

Доля в общей пл. Характеристики элементов Стоим.

1 кв.м

%  в  стои-мости
К-во Ед. изм. Рас-ценка Стои-мость
Код Наименование
А10 Фундаменты
А1010 Стандартные фундаменты
F20 Снос
F2020 Снижение опасности
Стоимость элементов объекта
Z10 Непредвиденные расходы –      %
Z20

Z2010

Z2020

Накладные расходы и прибыль –      %

Накладные расходы –      %

Прибыль –      %

Z30 Инфляционная надбавка –      %
  Стоимость строительства объекта

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7