Міжнародні класифікації і норми

Кошторис витрат на будівництво складається або на основі
класифікації робіт, або – елементарної (елементної) класифікації, (тобто по конструктивних елементах).
Кошториси проектувальників і підрядників, як правило, складалися до 2004 р на основі розділів 1-16 класифікації робіт Інституту будівельних специфікацій (CSI – Construction Specification Institute) MasterFormat 95. У листопаді 2004 року MasterFormat було розширено з 16 до 50 розділів, відображаючи інновації в будівельній галузі [8]. Наступні оновлення були опубліковані в 2010 і 2012 роках.
Проте, чим більше уваги приділялося контролю
витрат на будівництво при проектуванні, тим очевидніше стає, що така структуризація витрат не завжди підходить для аналізу проекту в ході його розробки та моніторингу витрат.
Організація інформації про витрати на стадії проектування з
прив’язкою до елементів, які використовуються на передпроектної стадії, є новим підходом, який дає ряд переваг учасникам проекту:
– Інвестор може відносити наступні витрати на визначені ним же на передпроектної стадії елементи;
– Можна знаходити компроміси в проектних рішеннях, вносити зміни в проект, запобігати на ранніх стадіях збільшення термінів і вартості, ідентифікувати ризики;
– В залежності від вартості елемента в передпроектній документації можна судити про зміст його якості;
– Можна поелементно і на різних рівнях укрупнення накопичувати інформацію в базах даних для використання в майбутніх проектах.
Цей процес не відрізняється від прийнятого у нас, з тією лише різницею, що ціна формується не тільки на вид робіт, продукцію, матеріал, але і прив’язується до конструктивного елементу.
Таким чином, можна отримати: на 1-му рівні загальну питому вартість 1 кв. м загальної площі будівлі; на 2-му рівні питому вартість укрупнених груп елементів на 1 кв. м загальної площі будівлі; на 3-му рівні кількість і питому вартість групи елементів (елементів) на одиницю виміру або 1 кв. м загальної площі.


[2] Новітня інтегрована класифікація була названа OmniClass. Вона включила в себе і інші збереглися до теперішнього часу системи, в тому числі, MasterFormat для робіт, UNIFORMAT IIдля елементів – http://www.omniclass.org.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7