Міжнародні класифікації і норми

Коли постало завдання розширити класифікацію елементів до четвертого рівня, описати використання формату за фазами життєвого циклу проекту, рекомендувати шаблон для подання фактичних даних по кошторисній вартості, документ був удосконалений в 1997 як Standard E 1557-97: Classification for Building Elements and Related Sitework, [ 7].
Головна вигода застосування UNIFORMAT II – підвищення
ефективність проведення кожного етапу життєвого циклу будівель, що забезпечує користувачам інформації значну економію. Дані, введені в документацію в узгодженому форматі на етапі проектування і будівництва, не доведеться вводити заново користувачами на наступних фазах життєвого циклу будівлі.
Можна виділити наступні критерії, покладені в основу класифікації елементів:
• ієрархічність з можливістю агрегування і узагальнення на різних рівнях;
• прийнятність для вирішення широкого спектра завдань, особливо, попереднього опису проектів, контролю витрат та управління експлуатацією;
• можливість включати експертні оцінки;
• легка ідентифікація і часта зустрічальність елементів, що роблять істотний вплив на вартість проекту.
Якщо первісна класифікація UNIFORMAT була розроблена спеціально для стадії проектування будівництва, то UNIFORMAT II – для:
• попередніх оцінок, опису складу проекту, технічних умов, інвесторських кошторисів;
• опису інвестиційного проекту, календарних графіків і грошових потоків;
• складання кошторисів на стадії проектування, структуризації об’єкта в автоматизованому проектуванні, ризик-аналізі вартості;
• уявлення витрат життєвого циклу, проведення функціонально-вартісного аналізу (value engineering) і вартісного інжинірингу (cost engineering);
• складання переліків для технічного проектування, закупівель, звітності по платежах в ході будівництва;
• аналізу претензій, оцінки стану об’єкта;
• оцінки обсягу робіт по ремонту і модернізації, довгострокового планування капітальних ремонтів;
• класифікацій продукції в спеціальній літературі, складання інформаційних баз даних для всіх стадій життєвого циклу.
Розглянемо використання UNIFORMAT II при складанні кошторисів.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7