Міжнародні класифікації і норми

В.П. Ніколаєв,
д.е.н., проф., академік Академії будівництва України

III. НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ЦІНОУТВОРЕННЯ
МІЖНАРОДНІ КЛАСИФІКАЦІЇ І НОРМИ В УПРАВЛІННІ ВАРТІСТЮ

ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ОБ’ЄКТІВ

 Очевидно, що для різних технічних і фінансово-економічних документів, які повинні бути зрозумілі широкому колу фахівців, що беруть участь в інвестиційно-будівельно-експлуатаційному процесі на об’єктах, економічного аналізу та управління капітальними інвестиціями на всіх фазах їх життєвого циклу – планування, проектування, будівництва, експлуатації та утилізації – існує необхідність універсальної класифікації елементів об’єктів. Потреба в подібній класифікації проявляється найбільш очевидно в економічній оцінці і виборі варіанту з інвестиційно-будівельних альтернатив на етапах планування та проектування, що є вихідним пунктом у подальшому ланцюжку відносин з підрядниками та іншими учасниками проекту та особливо на етапі експлуатації.
Проблематики застосування нових, інтегрованих методичних підходів до економічної оцінки інвестиційних проектів та управлінню життєвим циклом присвячені роботи зарубіжних фахівців, наприклад [1 – 2], а також вітчизняні публікації з постановкою завдання адаптації методів до наших умов, наприклад [3].
Першим кроком на шляху застосування сучасних методів управління життєвим циклом об’єктів є уніфікація інформації про їх структуру.
У минулому в зарубіжній практиці для оцінки життєвого циклу по альтернативним проектним рішенням, наприклад, з використанням MasterFormat [4], треба було виконати докладні розрахунки вартості матеріальних і трудових ресурсів на будівництво і експлуатацію будівель, що вимагало чимало часу, коштів. Це виявилося неприйнятним на ранніх стадіях проектування. Крім того, подібні нормативні дані мало допомагали в оцінці майбутніх витрат, якщо користувач визначав елементи не так, як в базі даних [5]. Проте, виходячи з концепції оцінки життєвого циклу, саме на ранніх стадіях проектування економічний аналіз є необхідним для вибору економічно ефективних варіантів серед ряду альтернатив і подальшої їх реалізації в проектній документації і об’єкті.


[1]  В. Ніколаєв. Міжнародні класифікації і норми в управлінні вартістю життєвого циклу об’єктів / В.Ніколаєв, П. Пантелєєв, М. Жураковська // Міжнародне право і проблеми інтеграції: науково-аналітичний і практичний журнал. – Баку: Бакинський державний університет. – 2014 року, № 3 (). – С. 391-398

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7