Впровадження BIM в Республіці Білорусь

Беларусь рис№2

В якості інструментарію передбачалося використовувати програмні продукти провідних виробників в даній області, а також створення окремих (відсутніх) компонентів (насамперед програми для кошторисних розрахунків, планування виробництва робіт та інших), які повинні взаємодіяти з інформаційною моделлю будівлі.

Окремі компоненти програми почали реалізовуватися ще до завершення стадії повної розробки і затвердження документа. Зокрема, було створено технічний комітет при «Стройтехнорм» по стандартизації інформаційних технологій в будівництві.

Нарада істотно просунула розуміння проблеми і розробку програми впровадження BIM, яка була прийнята Постановою Маїс від 31.01.2012 року №4 під загальною назвою «Галузева програма по розробці і впровадженню інформаційних технологій комплексної автоматизації та проектування і підтримки життєвого циклу будівлі, споруди на 2012-2015 роки ».

Надалі до постанови вносилися деякі корективи, а його реалізація була підкріплена ще кількома нормативними документами міністерства, частина з яких варто відзначити особливо.

Постанова Колегії Маїс від 14.02.2013 №402 «На період до введення в дію відкоригованих технічних нормативних правових актів систем СПДС і ЕСКД, тому можливі деякі варіації діючих норм в оформленні проектної документації для будівництва, без відхилення від їх змісту і однозначності застосування».

Сторінки: 1 2 3 4 5