Світові тенденції глобальних змін в будівельній галузі та ВIM в Україні

Примітка:

Такі збірники та методики розрахунку кошторисної вартості широко застосовуються в різних країнах і служать орієнтиром для інвесторів і підрядників при створенні і застосуванні внутрішньо фірмових нормативів.

Одинадцяте – розробити і прийняти відкритий для використання всіма учасниками інвестиційного процесу, на різних його етапах, універсальний формат обміну даними між різними програмними комплексами та базами даних, взамін закритого формату обміну даними, чинного сьогодні тільки між кошторисними програмними комплексами (ІБД).

 

3.3. Експертиза проектів.

Експертиза повинна перевіряти не тільки архітектурні, конструктивні, екологічні рішення проектів, відповідність їх вартості чинним кошторисним нормативам, а й мати можливість зіставляти всі ці рішення з техніко-економічними показниками об’єктів-аналогів, в т.ч. побудованих в інших країнах, з приведенням цих показників до відповідних умов будівництва.

Проводити економічний аналіз такого зіставлення, враховувати ефективність і доцільність такого будівництва слід виходячи з усього життєвого циклу об’єкта, тобто з урахуванням його подальшої експлуатації.

3.4. Тендери та договірні відносини.

Тендери мають проводитися на основі представлених тільки в електронному вигляді пропозицій претендентів. Представлених з урахуванням всіх перерахованих вище вимог BIM технологій, спочатку тільки для проектів бюджетного фінансування, а згодом для всіх інших проектів.

В основі вибору переможця тендера повинна лежати не мінімальна вартість будівництва, як це закладено сьогодні в системі ПРОЗОРО, а з урахуванням всіх технічних, технологічних, економічних і експлуатаційних переваг кожного з представлених на конкурс проектів.

Полегшити вибір претендента дозволить єдина класифікація проектів, з можливістю автоматизованого порівняння показників електронних паспортів проектів, а також показників по кожному конструктивному елементу будівлі (споруди), інженерних мереж, представлених в єдиній системі їх класифікації та кодування.

Що можна сказати про договірні відносини між учасниками інвестиційних процесів в будівництві?

У всьому світі іноземні кредитори, інвестори, замовники і підрядники при будівництві виробничих об’єктів, а також будівель і споруд соціальної сфери воліють працювати з використанням міжнародних стандартів і форм контрактів (договорів).

В основі цих стандартів лежать документи ФІДІК.

У широкому сенсі слова методика ФІДІК- це метод виконання проекту шляхом проведення наступних заходів:

  • підготовка конкурсної документації для проведення торгів на поставку товарів;
  • організація та проведення тендерних торгів на товари, роботи і послуги;
  • виконання робіт і надання послуг за проектом.

У вузькому сенсі слова методика ФІДІК полягає в використанні юридичних документів (контрактів) встановленого зразка, що містять правила (умови) виконання будівельних проектів.

Типова контрактна документація ФІДІК в силу своєї простоти і повноти відображення складності взаємовідносин всіх учасників будівництва швидко знайшла широке застосування в будівельних проектах у всьому світі.

Досить сказати, що всі основні міжнародні фінансові інститути (Світовий банк, Європейська Комісія, Європейський банк реконструкції і розвитку, Азіатський банк розвитку, Ісламський банк і т.д.), а також великі державні та приватні замовники та інвестори при реалізації своїх проектів використовують дану методику і супроводжуючу її контрактну документацію.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15