Світові тенденції глобальних змін в будівельній галузі та ВIM в Україні

ЕСКІЗНИЙ ПРОЕКТ. Це найважливіша частина архітектурного проектування будинків, будівель, споруд.

 Архітектор, перш ніж приступити до створення ескізного проекту, збирає всю необхідну інформацію, аналізує об’єкт, що проектується, з огляду при цьому на вимоги і побажання замовника, розглядає різні варіанти технічного рішення.

Перевага ескізного проекту полягає в можливості в найкоротші терміни наочно уявити зовнішній вигляд майбутньої будівлі / споруди і її внутрішнє планування, а також визначити приблизні витрати, необхідні для будівництва.

Ескізний проект дозволяє сформувати чіткі вимоги до подальшого проектування.

Ескізний проект є основою для розробки робочого проекту, а в деяких випадках – для невеликих і нескладних будівель, при повній довірі до досвіду будівельників – по ньому може вестися і будівництво. *

Процес проектування, із застосуванням технології BIM організований таким чином, щоб:

  • істотно полегшити вирішення проблем варіантного проектування, інтеграції програмного забезпечення, інформаційного супроводу будівельного об’єкта в мінливих умовах проектування, будівництва, експлуатації;
  • пристосовності розроблених раніше проектів-аналогів до індивідуальних особливостей кожного об’єкта, до реальних умов його реалізації на конкретному будмайданчику, з урахуванням вимог конкретного інвестора;
  • особливостей спеціалізації проектних організацій;
  • технічних, технологічних і організаційних можливостей підрядників і т. п.

Восьме – забезпечити широке застосування внутрішньофірмових нормативів, що враховують як особливості будівництва кожного конкретного об’єкта, умови матеріально-технічного забезпечення в регіоні, технологію ведення робіт прийнятих в конкретній будівельної організації, так і рівень заробітної плати конкретних виконавців, відповідно до їх кваліфікації в кожній організації, відмовившись від визначення «середньої температури по лікарні», щодо середнього розряду роботи та відповідного йому тарифу.

Примітка:

Якщо говорити про заробітну плату, то в США прийнята зовсім інша форма оплати праці, а саме погодинна. Там відсутні тарифні розряди і оплата праці ланки (бригади) здійснюється в залежності від витрачених чол-годин., а не від кількості виконаної роботи і розряду робітників. Відповідним чином формується і нормативна база, що значно спрощує систему нарахування заробітної плати.

Перевага такої системи очевидна по факту: в більш високій продуктивності праці і якості виконуваних робіт. Але нам до впровадження такої системи, з нашим менталітетом і з нашою організацією праці на будмайданчику, настільки далеко, що цю проблему можна тільки обозначити.

Дев’яте – видалити з діючої нормативної бази всі застарілі методи і технології ведення будівництва, матеріали і конструкції, які вже давно не використовуються в сучасних технологічних процесах, і ввести, з урахуванням сучасних методів кодування і класифікації інформації, нові технології, матеріали, механізми та обладнання.

Примітка:

У вирішенні цього питання велику допомогу може надати Всеукраїнський союз виробників будівельних матеріалів, кожен з представників якого отримає від цього значну користь для реалізації своєї продукції.

Десяте – забезпечити щорічне видання оновлених збірників одиничних і укрупнених нормативів, нормативів на окремі конструктивні елементи, що враховують, введення відповідних коефіцієнтів, регіональних відмінностей в рівнях заробітної плати, умови поставки матеріалів і конструкцій в даний регіон, щорічні зміни рівня інфляції.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15