Світові тенденції глобальних змін в будівельній галузі та ВIM в Україні

Третє – забезпечити створення баз даних конструктивних елементів різних типів об’єктів, їх єдиної класифікації, для попереднього визначення вартості будівництва, гармонізованих з міжнародною класифікацією. Прийнявши за основу широко розповсюджуваного в США, Європі та Канаді формату UNIFORMAT II, який ​​за своєю структурою і класифікацією дуже нагадує Український Будівельний Класифікатор – УБК, який вже неодноразово пропонувався до застосування Мінрегіонбуду Академією будівництва України.

Створення баз даних конструктивних елементів різних типів об’єктів, сформованих на єдиних принципах їх класифікації, забезпечить реальну конкурентно-здатну середу при проведенні тендерів на проектування і будівництво.

Четверте – створення багаторівневих нормативів для різних етапів проектування та будівництва, враховують різний підхід і інтерес до їх використання інвесторами (замовниками) та підрядниками, в т.ч. при веденні тендерних торгів.

П’яте – почати формування баз даних об’єктів – аналогів, на основі електронних паспортів об’єктів, в т.ч. з використанням аналогічних баз даних, створених в країнах з розвиненою ринковою економікою і в країнах СНД, з урахуванням досвіду їх використання в цих країнах, і архівів проектів, які зберігаються в паперовому вигляді в проектних і будівельних організаціях, шляхом їх оцифрування і переводу  в електронний вигляд .

Шосте – визначення вартості будівництва має охоплювати не лише етап самого процесу будівництва, але і вартість всього життєвого циклу об’єкта, що вкрай важливо для вибору і впровадження різних варіантів найбільш ефективних проектних рішень. Приступивши, при цьому, до розробки кошторисних нормативів на експлуатацію будівель, споруд та інженерних мереж різних типів, технологічного обладнання та оснащення, з урахуванням їх експлуатаційних характеристик.

Сьоме – приділити належну увагу внесенню суттєвих змін у підходах до достовірного визначення вартості будівництва та їх відповідності міжнародному досвіду і стандартам.

Перш за все визначати й уточнювати вартість будівництва на кожному з перерахованих нижче етапів:

Етапи розробки і життєдіяльності проекту Етапи визначення вартості проекту
1.Форескізний проект Оцінка витрат – концептуальний кошторис
2. Ескізний проект Попередній кошторис (для різних варіантних рішень проекту)
3. Робочий проект Інвесторський кошторис
4. Тендерна пропозиція  Кошториси підрядників-претендентів
5. Контракт Вартість проекту за контрактом (договірна ціна, погоджена інвестором ціна підрядника, переможця тендеру)
6. Будівництво Уточнення вартості в ході будівництва
7. . Здача об’єкту Виконавча кошторисна документація
8. Експлуатація об’єкта Експлуатаційна кошторисна документація
9.  Утилізація об’єкта Кошторисна документація на утилізацію об’єкта

Примітка: ФОРЕСКІЗНИЙ ПРОЕКТ. Це пропозиція, що розробляється для інвестора з метою об’ємного уявлення про будівлю (споруду) в цілому і отримання основних техніко-економічних показників проекту. Форескізний проект дозволяє ще раз обдумати, відкоригувати технічне завдання і прийняти рішення про подальше архітектурне проектування об’єкта.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15