Світові тенденції глобальних змін в будівельній галузі та ВIM в Україні

3.2. Визначення вартості об’єктів будівництва та створення сучасної

        кошторисної нормативної бази, етап 4D.

Перш за все, слід зазначити, що існуюча кошторисна нормативна база не розрахована на застосування сучасних інформаційних технологій, в тому числі BIM.

Існує нагальна потреба створення і застосування сучасного нормативного та інформаційного забезпечення, сучасних методів визначення вартості будівництва, сучасних методів управління інвестиційними проектами на всіх етапах їх проектування, будівництва і експлуатації.

Їх розвиток в напрямку подальшого зближення з євростандартами має велике значення для поліпшення інвестиційного клімату в Україні, для припливу іноземних інвестицій і всебічного розвитку будівельної галузі.

Коротко про ті зміни, які необхідно внести для впровадження ВIМ в методологію визначення вартості об’єктів будівництва та створення сучасної кошторисної нормативної бази.

Перше – необхідно почати широке застосування різних підходів до визначення вартості будівництва на різних етапах інвестиційного процесу: не тільки ресурсного (витратного) методу, прийнятого в Україні, а й широкого використання дохідного і порівняльного методів, прийнятих на Заході і отримують все більше застосування в Росії, Білорусі та Казахстані.

Це призведе до змін в підходах до достовірного визначення вартості будівництва та їх відповідності міжнародному досвіду і стандартам.

Відмінністю України від західних країн, які впроваджують у себе BIM технології, є те, що у нас абсолютно відсутня база даних об’єктів-аналогів, створених на основі застосування дохідного і порівняльного методів визначення кошторисної вартості об’єктів будівництва.

Примітка:

В основу формування загальних принципів визначення вартості інвестиційних вкладень повинні бути покладені інтереси і економічні мотиви всіх сторін, що беруть участь в інвестиційному процесі, а також характер кон’юнктури конкретного ринку.

При цьому повинні розглядатися різні підходи:

Прибутковий метод визначає вартість будівельної продукції з точки зору потенційного інвестора або замовника будівництва і грунтується на визначенні очікуваних доходів від інвестування в об’єкти будівництва.

Порівняльний метод визначає вартість будівельної продукції виходячи з фактичних домовленостей замовника і підрядника про ціну будівництва об’єктів аналогічних оцінюваним, на основі раніше побудованих об’єктів-аналогів.

Витратний метод визначає вартість будівельної продукції з точки зору підрядника – виконавця будівельних робіт, тобто в інвестиційному процесі виділяє інтереси підрядника і тільки один етап інвестиційного процесу – етап будівництва.*

Застосовуваний в Україні ресурсний метод, побудований на ринкових цінах робіт і ресурсів, на даний момент вже вичерпав всі свої переваги.

Однак слід визнати, що у наших сусідів по колишньому СРСР становище ще значно гірше. Тому що вони, на відміну від нас, до самого останнього часу визначали кошторисну вартість індексним методом, індексуючи нормативи ще колишнього СРСР, що абсолютно неприйнятно в ринкових відносинах. І тільки зараз, з початком впровадження BIM технологій, стали формувати ресурсні кошторисні нормативи.

Друге – необхідно враховувати сучасні методи кодування і класифікації інформації, її інформаційної та програмної обробки, гармонізації з міжнародними стандартами, при створенні (модернізації) діючої кошторисної нормативної бази ціноутворення.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15