Світові тенденції глобальних змін в будівельній галузі та ВIM в Україні

В літакобудуванні все зовсім по  іншому …

Там, при передачі літака в експлуатацію, в технічній документації все розписано:

– де, яка деталь або вузол встановлені.

– хто її виготовив,

– хто поставив,

– хто змонтував,

– якого обслуговування і в який період часу вона вимагає,

– які запчастини потрібні, і хто їх постачає,

– за якою ціною і т.д.

Помітна аналогія з експлуатацією будівлі, з тією інформацією, яка потрібна інвестору, що вклав свої інвестиції в будівельну продукцію. Саме в отриманні такої інформації, і в подальшій її обробці полягає вся кінцева сутність ВІМ – технологій.

Саме таку інформацію і відповідну їй документацію вимагатиме від нас іноземний інвестор, приходячи на наш ринок завтра.

А післязавтра цього ж вимагатиме і наш вітчизняний інвестор.

Нам до цього ще дуже далеко, але думати про це потрібно вже сьогодні. І не тільки думати, але і починати діяти. Адже, в кінцевому підсумку виграє кінцевий користувач будівельної продукції, тобто ми всі разом з вами.

  1. Етапи життєвого циклу об’єктів будівництва і необхідні умови для їх реалізації.

Визначивши зацікавленість всіх учасників інвестиційного процесу у впровадженні передових технологій в галузі будівництва, які віддаляються від нас зі швидкістю експреса, давайте розкладемо на етапи весь життєвий цикл об’єктів будівництва.

Традиційно ми виділяли в будівництві два етапи: проектування та будівництво.

Зараз йде тенденція обов’язкового приєднання до перших двох третього етапу – експлуатацію побудованих будівельних об’єктів.

Сучасна ідеологія інвестиційного процесу, із застосуванням ВIМ технологій, виділяє наступні етапи:

  • проектну архітектурно-конструктивну модель об’єкта – 3D, з 3-х мірним виміром всіх її геометричних параметрів;
  • визначення вартості проекту на основі конструктивних елементів будівлі і споруди, так звану вартісну модель об’єкта – 4D (на заході вона визначена як 5D);
  • управління будівництвом, в т.ч. на основі сіткових графіків – 5D (на заході вона визначена як 4D – виникає питання: чому визначення термінів будівництва йде попереду визначення його вартості, тобто попереду визначення потреби в трудових, матеріальних і технічних ресурсах?).
  • управління нерухомістю – 6D, цей етап тільки зараз починає впроваджуватися на заході.

І всі ці етапи нерозривно пов’язані між собою, плавно переходячи від попереднього до наступного, що і визначається самою термінологією ВIM.

Давайте розглянемо, які завдання нам належить вирішувати найближчим часом і в якій послідовності, виходячи із зазначених етапів.

Впровадження ВIМ потребує реформування всієї системи функціонування будівельної галузі – законодавства, методологічних основ ціноутворення та нормування, правил проектування і методів управління будівельними процесами, нового рівня взаємодії між інвестором, проектними та підрядними організаціями, методів прийняття об’єктів в експлуатацію і їх подальшого утримання.

Стає очевидним, що при використанні BIM схема «одні зробили модель – інші нею користуються» не відповідає дійсності. Насправді більш правильно говорити про те, що на кожній стадії життєвого циклу проекту його інформаційна модель, що отримується від попереднього етапу, змінюється і доповнюється інформацією з урахуванням специфіки нової діяльності, а процес інформаційного моделювання триває. Тобто BIM – це безперервний процес протягом усього життєвого циклу будівельного об’єкта.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15