Світові тенденції глобальних змін в будівельній галузі та ВIM в Україні

  1. Інформаційне моделювання в будівництві – ВІМ

Визначення BIM в Wikipedia:

BIM (Building Information Model) – Інформаційне моделювання будівлі – це процес проектування, будівництва, обладнання, експлуатації та ремонту будівлі, який передбачає комплексну обробку всієї архітектурно-конструкторської, технологічної, економічної та іншої інформації про об’єкт з усіма її взаємозв’язками і залежностями в єдиній інформаційній структурі управління всім життєвим циклом об’єкта.

Іншими словами, комп’ютерна технологія, що дозволяє в кожний момент часу мати актуальну комп’ютерну модель будівельного об’єкта від проектування до експлуатації, що включає повну інформацію про технічні, технологічні, фінансові та інші аспекти.

Основна мета і завдання BIM: об’єднати в єдиному інформаційному потоці весь життєвий цикл об’єкта, з’єднавши воєдино дані проекту і документації з робочими процесами для проектування, будівництва та експлуатації, від типових до найбільш сучасних проектів, по всьому світу.

  1. Що принесе ВІМ учасникам інвестиційних процесів в будівництві

Необхідно коротко, хоча б у загальних рисах, позначити для всіх учасників інвестиційного процесу і, в кінцевому підсумку, для кожного з них, зацікавленість в отриманні економічної вигоди і максимального прибутку із застосуванням ВІМ технологій.

Хто ж зацікавлений у впровадженні ВІМ?

Перш за все, це власники фінансових ресурсів – тобто інвестори, яких можна розділити на три групи: держава як найбільший і зацікавлений інвестор, приватні іноземні та вітчизняні інвестори.

Постараємося визначитися з інтересами кожної з перерахованих груп суб’єктів. У кожного з них свої інтереси для того, щоб Україна не залишилася за бортом технічного прогресу в галузі будівництва.

У чому зацікавленість державного інвестора, як представника держави:

В першу чергу, зацікавленість соціально орієнтованої держави, державного інвестора, що її представляє, і кінцевого користувача будівельної продукції, тобто всіх нас з вами, полягає в тому, щоб:

  • підвищити ефективність державних інвестицій в сфері будівництва, як безпосередньо при будівництві, так і при експлуатації нерухомості, що призведе до зниження комунальних витрат, до прогнозування подальших експлуатаційних витрат;
  • створення умов для розвитку інформаційного моделювання в комерційному секторі будівельного ринку, що призведе до подальшого розвитку всієї будівельної галузі, підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних компаній на зовнішніх ринках

(При сьогоднішньому стані будівельної галузі України вихід на зовнішні ринки для наших вітчизняних компаній вельми проблематично. В.С.)

З метою економії державних коштів державний інвестор визначає найбільш надійного підрядника шляхом проведення чесних конкурсів на укладення контрактних відносин, як на етапі проектування, так і на етапі будівництва.

Державний інвестор зацікавлений як в якості будівництва, так і в дотриманні затверджених термінів будівництва, в своєчасному використанні бюджетного фінансування.

Держава, в особі державного інвестора, зацікавлена в тому, щоб повернути в країну кваліфіковані кадри будівельників, які сьогодні десятками, якщо не сотнями тисяч, працюють на економіку Росії, Польщі та інших країн.

Держава зацікавлена ​​в тому, щоб ці кваліфіковані кадри робітників і інженерів приступили в найближчому майбутньому до відновлення зруйнованих об’єктів Донбасу, до будівництва нових найсучасніших промислових підприємств, що працюють за найсучаснішими екологічно чистими технологіями.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15