Світові тенденції глобальних змін в будівельній галузі та ВIM в Україні

Кінцева мета цих змін:

Забезпечити необхідні передумови для поетапного впровадження ВІМ-технологій в будівельній галузі України, і перш за все, створення сучасного інформаційного забезпечення будівництва, на всіх етапах життєвого циклу об’єкта, відповідно до міжнародних стандартів.

  1. Висновок

Добре продумані зусилля по створенню умов для подальшого впровадження ВIМ технологій, як з боку держав, так і зацікавлених в успіху галузі приватних компаній і некомерційних організацій, які об’єднують фахівців з проектування та будівництва, робляться і в Європі, і в Північній Америці, і в Азії. За даними досліджень, було з’ясовано, що розробка національних BIM-стандартів і класифікаторів будівельних елементів є задачею, обов’язковою для вирішення при впровадженні BIM в масштабах країни або групи країн, і це завдання по організаційно-політичним і фінансовим причинам повинно вирішуватися державою.

І ми повинні рухатися цим же шляхом.

Маючи в своєму розпорядженні ліцензійне вітчизняне програмне забезпечення, яке, при відповідній підтримці, може успішно конкурувати з відповідними закордонними аналогами, значно скоротить витрати, дозволить оперативно вирішувати всі виникаючі і зростаючі потреби як проектувальників, так підрядних організацій, з урахуванням специфічних умов їх впровадження, які сьогодні складаються в Україні.

Всі дійсно революційні процеси, що відбуваються зараз в будівництві в усьому світі, всі перераховані вище проблеми, без їх своєчасного і системного вирішення, не мають жодних шансів на впровадження без належної уваги керівництва держави, органів державної влади, інвесторів, керівників відповідних проектних, підрядних організацій, виробників і постачальників матеріально-технічних ресурсів для будівництва.

Різні країни мають різний досвід в цьому питанні, в залежності від умов, які склалися. Чи це ініціатива знизу, шляхом об’єднання відповідних професійних громадських організацій та об’єднань. Або ж ініціатива зверху, шляхом прийняття законодавчих актів та створення відповідних органів.

Для успішного впровадження ВIМ технологій в Україні потрібно, перш за все, створити робочу групу із залученням до її роботи кращих фахівців, які бачать і розуміють існуючі проблеми та перспективи розвитку галузі, які розроблять «Програму реорганізації будівельної галузі та житлово-комунального господарства України на основі інформаційних технологій », і подадуть цю   програму на затвердження Кабінету Міністрів України.

Прийняття Програми дозволить затвердити необхідні зміни на законодавчому рівні, а також забезпечити фінансування підготовчої роботи і початок реалізації цієї програми, як це було зроблено в Росії, Білорусі, Казахстані, в т.ч. із залученням державних коштів, коштів приватних інвесторів, громадських об’єднань і міжнародних грантів.

Необхідно ще раз звернути увагу на безумовний факт, що всі перераховані проблеми, без їх своєчасного і системного вирішення, можуть привести до повного знищення будівельної галузі.

Ні, не будівництва в цілому, тому що без будівництва немає розвитку. А до знищення вітчизняної будівельної галузі України.

Тому що при існуючому рівні розвитку нашої будівельної галузі, жоден іноземний інвестор не довірить свої інвестиції нашим вітчизняним фірмам.

Він прийде до нас зі своєю проектною організацією, зі своєю підлеглою або керуючою компанією, зі своїми висококваліфікованими робітничими кадрами. А нашим робочим будівельних спеціальностей і інженерно-технічного персоналу будуть довіряти до виконання тільки підсобні і допоміжні роботи.

Ось, коротко, наскільки це можливо, перелік і сутність тих змін, які відбуваються в будівельній галузі в багатьох країнах світу, і тих необхідних змін, які чекають нас вже сьогодні, в зв’язку з впровадженням інформаційної технології, яка визначається як BIM.

* У даній статті використані ряд матеріалів, щодо застосування BIM технологій, отриманих з різних джерел, в т.ч. розміщених в Facebook.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15