Світові тенденції глобальних змін в будівельній галузі та ВIM в Україні

У типових контрактах FIDIC передбачається врахування особливостей національного законодавства та специфіки кожного об’єкта будівництва. Для цього в контракті присутні дві частини: загальні умови контракту і умови для особливого застосування.

Останні прописуються сторонами в залежності від особливостей конкретного будівельного проекту.

З урахуванням цієї обставини в сучасній практиці будівництва ФІДІК по праву вважається головним законодавцем в сфері організації та реалізації проектів. *

 

3.5. Управління будівництвом, етап 5D.

Подальша робота з інформаційною моделлю об’єкта є впровадженням так званої 5D моделі.

5D модель передбачає планування і управління всім процесом будівництва з використанням мережевих графіків на основі інформації, отриманої на етапах 3D і 4D моделей ВIМ, тобто при формуванні проектної моделі і визначенні вартості будівництва. З урахуванням тих змін і відхилень, які відбулися в ході будівництва, враховуючи не тільки технологічні, але й економічні, фінансові, інфляційні та інші ризики.

Впровадження цього напрямку вимагає також змін і в звітній документації щодо актів виконаних робіт, форм КБ-2В та довідки КБ3. Деякі зміни в них вже внесені, але і цю звітність необхідно привести у відповідність з діючими міжнародними стандартами, в яких облік виконання ведеться на основі робіт мережевих графіків і у відсотках готовності конструктивних елементів. Що значно спрощує цю звітність, робить її більш прозорою і зрозумілою для інвестора, значно знижує корупційну складову вартості, забезпечує переклад всього документообігу та звітності в електронний вигляд.

3.6. Управління нерухомістю, етап 6D.

І останній крок впровадження ВIМ технологій, який вже почав впроваджуватися в західних країнах, це управління нерухомістю, з використанням інформаційної моделі будівництва 6D.

Суть цього етапу впровадження ВIМ полягає в тому, що після здачі об’єкта вся необхідна для його подальшої експлуатації технічна, технологічна, економічна і звітна документація передається інвестору (в особі експлуатуючої організації) в електронному вигляді, на основі тієї ж інформаційної моделі об’єкта.

З використанням нормативів, які ще потрібно створити, по експлуатації будівель і споруд відповідних типів, здійснюються поточні та капітальні ремонти, як самих будівель (споруд), так і інженерних мереж їх життєзабезпечення.

  1. Передумови впровадження ВIМ в Україні

Розглянувши поетапно всі вимоги, які передбачає впровадження ВIM технологій, можу стверджувати, що в Україні є всі передумови для швидкого, протягом 3-5 років, і успішного їх впровадження. Потрібні лише бажання і воля.

При цьому у нас є всього два шляхи.

Перший – пустити все на самоплив і чекати, поки світовий досвід не дасть відповіді на всі питання, займатися переводом різних закордонних стандартів в міру їх появи, щоб потім разом все узаконити і одним розчерком пера впровадити BIM. Але таке навряд чи вийде. Такий спосіб має явний плюс – він практично безвитратний, але у нього є і явний мінус – він прирікає країну на становище вічного аутсайдера на світовому будівельному ринку.

Другий – спробувати ініціативно включитися в світовий інтелектуальний процес впровадження BIM, зайнявшись цим відповідно до наших умов і спираючись на вже пройдений в цьому напрямку шлях. Такий шлях вимагає як вдумливого вивчення світового досвіду, так і власних ініціатив, що тягне витрату певних матеріальних та інтелектуальних ресурсів, а також ризик появи труднощів і помилок. Але, при позитивному результаті, країна отримує чималу економічну вигоду і виходить в лідери світової будівельної галузі.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15