Про затвердження плану поетапного впровадження технологій

Про затвердження Плану поетапного впровадження технологій інформаційного моделювання в області промислового і цивільного будівництва (зі змінами на 4 березня 2015 року)

МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

ВІД 29 ГРУДНЯ 2014 РОКУ N 926 / ІН
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ ПОЕТАПНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ОБЛАСТІ ПРОМИСЛОВОГО І ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
(Зі змінами на 4 березня 2015 року)

____________________________________________________________________
Документ із змінами, внесеними:
наказом Міністерства будівництва і житлово-комунального господарства Російської Федерації від 4 березня 2015 року N 151 / ін.

____________________________________________________________________


На виконання пункту 12 протоколу засідання президії Ради при Президентові Російської Федерації з модернізації економіки та інноваційного розвитку Росії від 4 березня 2014 року N 2

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План поетапного впровадження технологій інформаційного моделювання в області промислового і цивільного будівництва.

2. Департаменту містобудівної діяльності і архітектури створити робочу групу при Міністерстві будівництва і житлово-комунального господарства Російської Федерації з метою вирішення питань, що виникають при реалізації Плану.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра будівництва та житлово-комунального господарства Російської Федерації Ю.У.Рейльяна.

міністр
М.А.Мень

План поетапного впровадження технологій інформаційного моделювання в області промислового і цивільного будівництва в проектуванні


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства будівництва
і житлово-комунального господарства
Російської Федерації
від 29 грудня 2014 року N 926 / ін
(У редакції, введеної в дію
наказом Міністерства будівництва і
житлово-комунального господарства
Російської Федерації
від 4 березня 2015 року N 151 / ін. –
Див. Попередню редакцію)

План поетапного впровадження технологій інформаційного моделювання в області промислового і цивільного будівництва в проектуванні

Найменування заходу Вид документа, що підтверджує виконання заходу Виконавець (співвиконавці) Термін
1. Відбір та направлення до органів експертизи “пілотних” проектів, проектування яких здійснювалося із застосуванням технологій інформаційного моделювання в області промислового і цивільного будівництва
проектна документація Експертна рада при Уряді Російської Федерації Мінбуд Росії НОПРІЗ березень 2015 року
2. Проведення експертизи органами експертизи “пілотних” проектів, підготовлених з використанням технологій інформаційного моделювання в області промислового і цивільного будівництва
висновок експертизи органи експертизи ФАУ “Головдержекспертизи Росії”
ГАУ міста Москви “Московська державна експертиза”
Мінбуд Росії
квітень – листопад 2015 року
3. Аналіз результатів проектування та експертизи проектів, підготовлених з використанням технологій інформаційного моделювання в області промислового і цивільного будівництва, визначення переліку нормативних правових і нормативно-технічних актів, освітніх стандартів, що підлягають зміні, розробці
доповідь в Уряд Російської Федерації Мінбуд Росії
АНО “АСИ”
Експертна рада при Уряді Російської Федерації
ФАУ “Головдержекспертизи Росії”
ГАУ міста Москви “Московська державна експертиза”
грудень 2015 року
4. Внесення змін до нормативно-правові та нормативно-технічні акти, освітні стандарти
нормативні правові акти нормативно
технічні акти освітні стандарти
Мінбуд Росії
АНО “АСИ”
ФАУ “Головдержекспертизи Росії”
ГАУ міста Москви “Московська державна експертиза”
НОПРІЗ
грудень 2016 року
5. Підготовка фахівців з використання технологій інформаційного моделювання в області промислового і цивільного будівництва, експертів органів експертизи
Мінбуд Росії
Асоціація будівельних вузів НОПРІЗ
органи експертизи
грудень 2017 року

Редакція документа з урахуванням
змін і доповнень підготовлена
АТ “Кодекс”