Рішення Президії Академії будівництва України

Б). Передбачати в договорах з проектними організаціями (фірмами) умови передачі проектних даних замовникам та підрядникам в електронному вигляді, на взаємовигідних умовах, при умові збереження авторських прав розробників проекту.

В). Накопичувати та зберігати відповідні дані про проекти та об’єкти в процесі їх проектування та будівництва, з наступним зберіганням цих даних в своїх електронних архівах.

Г). Використовувати архівні дані проектів-аналогів, побудованих об’єктів – аналогів, з їх прив’язкою до конкретних умов будівництва, як при проведенні тендерних торгів, так і безпосередньо в процесі проектування та будівництва нових об’єктів .

Д). Для можливості співставлення даних всіх учасників тендерних торгів (замовників, підрядників), використовувати єдину систему класифікації конструктивних елементів, технологічних комплексів та етапів робіт, прийнятих в Українському будівельному класифікаторі (УБК).

Е). Забезпечити ведення управління проектами на основі сіткових графіків.

2.2. Асоціації «Українське об’єднання проектних організацій», проектним організаціям усіх форм власності

А). Створити структури даних електронних паспортів проектів – аналогів на основі їх єдиної класифікації та кодування.

Б). Забезпечити створення та ведення власних баз даних проектів – аналогів на основі затверджених електронних паспортів об’єктів

В). Забезпечити підбір об’єктів – аналогів, за пропозиціями інвесторів, на основі електронних паспортів об’єктів.

Г). Створити умови та забезпечити передачу проектної та кошторисної документації замовникам та підрядникам в електронному вигляді, на їх вимогу, при умові збереження авторських прав розробників проекту.

2.3. Українській будівельній асоціації, підрядним організаціям усіх форм власності:

А). Приймати проектну та кошторисну документацію від замовників та проектних організацій в електронному вигляді.

Б). Створювати бази даних фірмових нормативів, використовуючи єдину систему класифікації конструктивних елементів, технологічних комплексів та етапів робіт, прийнятих в Українському будівельному класифікаторі (УБК), в прив’язці до конкретних умов будівництва, виконавців робіт, їх виробітку та заробітної плати.

В). Накопичувати та зберігати відповідні дані про об’єкти в процесі їх будівництва, з наступним зберіганням цих даних в своїх електронних архівах.

Г). Використовувати архівні дані побудованих об’єктів – аналогів, з їх прив’язкою до конкретних умов будівництва, в своїй виробничій діяльності, в т.ч. при проведенні тендерних торгів.

Д). Забезпечити ведення управління проектами на основі сіткових графіків.

Е). Забезпечити ведення обліку виконаних обсягів робіт на основі сіткових графіків, з поступовим введенням системи єдиного обліку для всіх підрозділів організації (фірми).

2.4. Асоціації – Всеукраїнський союз виробників будівельних матеріалів і виробів:

А). Прийняти для всіх членів Асоціації єдину систему класифікації та кодування своєї продукції (будівельних матеріалів і виробів) на основі Українського будівельного класифікатора (УБК).

Б). Забезпечити ведення електронної бази даних марочної номенклатури будівельних матеріалів і виробів, матеріалів – представників на основі інформації від всіх членів Асоціації, з урахуванням об’ємів та регіональних цін на цю продукцію.

В). Розробити положення про конфіденційність комерційної інформації для збереження конкурентоспроможності підприємств які надають інформацію про свою діяльність.

ІІI. Враховуючи досвід країн з розвиненою ринковою економікою, Президія Академії будівництва звертає увагу інвесторів на вигідне вкладення своїх інвестицій як в розробку Програми (п.1.4), так і в її реалізацію по створенню єдиного інформаційного простору будівельної галузі України.

ІV. Доручити територіальним відділенням ознайомити інвесторів та будівельні фірми на рівні регіонів з цим рішенням.

Сторінки: 1 2