Рішення Президії Академії будівництва України

Рішення Президії Академії будівництва України

від 31 травня 2012 року

про «Створення основи проектування та управління будівельними проектами на базі інформаційних технологій»

Президія Академії будівництва поставила в порядок денного питання «Створення основи проектування та управління будівельними проектами на базі інформаційних технологій» і, після його розгляду, дійшла висновку щодо використання набутого досвіду впровадження автоматизованої інтегрованої технології проектування та управління будівництвом на базі системної обробки інформації на різних етапах реалізації інвестиційних проектів в будівництві.

З метою успішної реалізації вказаних основ, вирішили :

І. Просити Мінрегіонбуд України:

1.1. Розглянути питання створення єдиного інформаційного простору будівельної галузі України, прийнявши за основу Український будівельний класифікатор (УБК).

1.2. Затвердити Український будівельний класифікатор (УБК) в його поточному стані та забезпечити наступний його розвиток і використання всіма учасниками інвестиційного процесу у будівництві.

Примітка:

Дане питання вже розглядалося Вченою Радою АБУ і відповідне рішення було направлене на розгляд Держбуду України (вх. від 16.12.2003р. №28/5454 – додається)

1.3. Розглянути питання формування в складі проектної документації єдиної електронної цифрової моделі об’єкта та створення відповідного стандарта цифрової моделі об’єкта, з урахуванням відповідних державних положень.

1.4. Розглянути питання про створення робочого органу по розробці «Програми створення єдиного інформаційного простору будівельної галузі України та впровадження нових методів проектування і управління проектами на основі інформаційних технологій», виконання якої забезпечить ліквідацію відставання України від країн з розвиненою ринковою економікою в питаннях управління інвестиційними процесами на основі сучасних інформаційних технологій.

ІІ. Рекомендувати організаціям і фірмам – учасникам інвестиційної діяльності в будівництві, інформацію щодо самостійного впровадження сучасних методів проектування та управління будівельними проектами, використовуючи при цьому єдині принципи і підходи, методи накопичення відповідних баз даних:

2.1. Інвесторам та замовникам, підрядним організаціям усіх форм власності

А) Взяти за основу досвід впровадження автоматизованої інтегрованої технології проектування та управління будівництвом на базі системної обробки проектної і кошторисної документації, від етапу її створення на стадії проектування до етапу передачі побудованих об’єктів в експлуатацію, з метою створення кожним учасником реалізації інвестиційних проектів власних електронних баз даних проектів та побудованих об’єктів, з подальшим їх використанням як аналогів, на всіх стадіях інвестиційно-будівельного процесу.

Сторінки: 1 2