Лист Заступнику Міністра Парцхаладзе Л.Р.

Подальша робота з цією інформаційною моделлю об’єкта передбачає планування і управління всім процесом будівництва на основі сіткових моделей, з урахуванням всіх змін у проектній документації та відхилень в ході будівництва, враховуючи не тільки технологічні, але і економічні, фінансові, інфляційні та інші ризики.
Весь документообіг і звітність в ході будівництва, здійснюються в електронному вигляді.
В напрямку управління нерухомістю.
Після здачі об’єкта вся необхідна для його експлуатації технічна, технологічна, економічна і звітна документація передається інвестору (в особі експлуатуючої організації) в електронному вигляді, на основі інформаційної моделі об’єкта.
З використанням нормативів по експлуатації будівель і споруд відповідних типів, здійснюються поточні та капітальні ремонти, як самих будівель (споруд), так і інженерних мереж їх життєзабезпечення.
Тим самим здійснюється постійний моніторинг за поточним технічним станом побудованого і зданого в експлуатацію об’єкта та напрацьовуються відповідні банки даних об’єктів-аналогів, для їх використання при подальшому будівництві аналогічних об’єктів.
Примітка: Відповідними законодавчими актами або угодами вирішуються питання використання та обміну даними, що містяться в цих банках даних, в т.ч. з урахуванням ринкових відносин між зацікавленими суб’єктами.

В напрямку інформаційного та програмного забезпечення.
Все те, про що було сказано вище, і є сутністю того самого поняття, що сьогодні широко експлуатується як ВІМ – технології.
Варто повторитися, що для реалізації в Україні ВІМ – технологій необхідно перш за все створення інформаційного забезпечення будівництва на всіх етапах життєвого циклу об’єкта. А це означає:
• Перше – створення комплексної системи проектування і управління будівництвом з використанням повнофункціональної інформаційної моделі будівлі (BIM);
• Друге – застосування сучасних методів планування і управління в проектуванні, будівництві та експлуатації на основі сіткових методів, які отримали широке застосування у всіх розвинених країнах світу;
• Третє – широке використання вже наявної в електронному вигляді інформації про проект (єдиної електронної цифрової моделі об’єкта, яка вже зараз, з відповідними доробками та модернізацією, може використовуватись на прикладі вже згадуваного програмного комплексу iBMS)) для подальшого наповнення на всіх наступних етапах життєвого циклу проекту, етапах його реалізації – будівництва, експлуатації , ремонту, реконструкції та подальшої утилізації, на основі єдиної системи класифікації та кодування всієї інформації, прийнятої для всіх учасників інвестиційного процесу.
• Четверте – здійснити перехід на ліцензійне вітчизняне програмне забезпечення, яке, при відповідній підтримці, може успішно конкурувати з відповідними зарубіжними аналогами, що значно скоротить витрати, дозволить оперативно вирішувати всі виникаючі і зростаючі потреби, як проектувальників, так підрядних організацій, з урахуванням специфічних умов їх впровадження, які на сьогодні складаються в Україні.
• П’яте – необхідна розробка «Програми створення єдиного інформаційного простору будівельної галузі України, з застосуванням сучасного методичного, нормативного, інформаційного та програмного забезпечення», з призначенням кваліфікованих та професійних виконавців цієї Програми, яка сприятиме значному поліпшенню залучення іноземних інвестицій в Україну. Для реалізації цієї Програми необхідно докласти значних зусиль і необхідна відповідна законодавча ініціатива.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7