Лист Заступнику Міністра Парцхаладзе Л.Р.

• Дев’яте – забезпечити умови для щорічного видання збірників одиничних нормативів, нормативів на окремі конструктивні елементи, на типові будівлі і споруди, які враховують, введення відповідних коефіцієнтів, регіональних відмінностей в рівнях заробітної плати, умови поставки матеріалів і конструкцій в даний регіон, щорічні зміни рівня інфляції. Такі збірники та методики розрахунку кошторисної вартості широко застосовуються в різних країнах і служать орієнтиром для інвесторів та підрядників при створенні і застосуванні внутрішньо фірмових нормативів.
• Десяте – прийняти до застосування відкритий для використання всіма учасниками інвестиційного процесу універсальний формат обміну даними між різними програмними комплексами та базами даних, що використовуються на різних етапах визначення вартості інвестиційного процесу в будівництві.
В напрямку експертизи проектів.
Експертиза повинна перевіряти не тільки архітектурні, конструктивні, екологічні рішення проектів, відповідність їх вартості чинним кошторисним нормативам, а й мати можливість зіставляти всі ці рішення з техніко-економічними показниками об’єктів-аналогів, в т.ч. побудованих в інших країнах, при відповідних умовах будівництва.
Проводити економічний аналіз такого зіставлення, враховувати ефективність і доцільність такого будівництва, виходячи з усього життєвого циклу об’єкта, тобто з урахуванням його подальшої експлуатації.
В напрямку проведення тендерів та договірних відносин.
У всьому світі іноземні кредитори, інвестори, замовники і підрядники при будівництві виробничих об’єктів, а також будівель і споруд соціальної сфери воліють працювати з використанням міжнародних стандартів і форм контрактів (договорів).
В основі цих стандартів лежать документи ФІДІК.
У широкому сенсі слова методика ФІДІК – це метод виконання проекту шляхом проведення наступних заходів:
• підготовка конкурсної документації для проведення торгів на поставку товарів;
• організації та проведення тендерних торгів на товари, роботи і послуги;
• виконання робіт і надання послуг за проектом.
У вузькому сенсі слова методика FIDIC полягає в використанні юридичних документів (контрактів) встановленого зразка, що містять правила (умови) виконання будівельних проектів.
Типова контрактна документація FIDIC в силу своєї простоти і повноти відображення, взаємовідносин всіх учасників будівництва швидко знайшла широке застосування в будівельних проектах у всьому світі.
Досить сказати, що всі основні міжнародні фінансові інститути (Світовий банк, Європейська Комісія, Європейський банк реконструкції і розвитку, Азіатський банк розвитку, Ісламський банк і т.д.), а також великі державні та приватні замовники та інвестори при реалізації своїх проектів використовують дану методику і супроводжуючу її контрактну документацію.
У типових контрактах FIDIC передбачається врахування особливостей національного законодавства та специфіки кожного об’єкта будівництва. Для цього в контракті присутні дві частини: загальні умови контракту і умови для особливого застосування. Останні прописуються сторонами в залежності від особливостей конкретного будівельного проекту.
З урахуванням цієї обставини в сучасній практиці будівництва FIDIC по праву вважається головним законодавцем в сфері організації та реалізації проектів.
В напрямку управління будівництвом.
Сучасне управління будівництвом будується на основі, отриманої в процесі проектування, інформаційної моделі будівлі – ВІМ (Building Information Model), яка передбачає комплексну обробку всієї архітектурно-конструкторської, технологічної, економічної та іншої інформації про об’єкт з усіма її взаємозв’язками і залежностями в єдиній інформаційній структурі .

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7