Лист Заступнику Міністра Парцхаладзе Л.Р.

Тому природно, що іноземний інвестор віддасть перевагу тій фірмі, яка володіє такими методами, швидше за все іноземній, яка звикла перемагати на тендерах у відкритій жорсткій конкуренції, а не використовуючи «відкатний метод».
В основному, всі наші тендери побудовані на принципі визначення переможця який запропонував мінімальну вартість будівництва об’єкта. На цьому принципі, на жаль, функціонує сьогодні і система ProZorro, яка не враховує особливості інвестиційних вкладень у будівництво, на відміну від інших державних закупівель.
Всі обґрунтування вартості будівництва побудовані на застарілій кошторисній нормативній базі та методології, що базуються на витратному (ресурсному) методі визначення вартості, абсолютно незрозумілому іноземному інвестору.
І в тому не вина, а біда наших підрядників, що за довгі роки керівництво будівельної галузі не змогло закінчити перехід на ринкові сучасні методи визначення вартості будівництва (прибутковий і порівняльний), прийнятих на Заході.
І якщо ми дійсно маємо намір щось змінити, то треба розуміти, що в найближчому майбутньому проблеми, що вимагають свого вирішення будуть лише накопичуватись. Тому вже сьогодні необхідно закласти основи для їх вирішення.

Перспективи розвитку та шляхи виходу з кризи будівельної галузі.
Щоб зберегти вітчизняну будівельну галузь, настала нагальна потреба створення і застосування сучасного нормативного, методичного, інформаційного, програмного та законодавчого забезпечення, сучасних методів визначення вартості будівництва, сучасних методів управління інвестиційними проектами на всіх етапах їх проектування, будівництва і експлуатації. Їх розвиток в напрямку подальшого зближення з євростандартами має велике значення для поліпшення інвестиційного клімату в Україні, для припливу іноземних інвестицій і всебічного розвитку будівельної галузі.
З усього різноманіття існуючих проблем, хотілося б виділити наступні:
У напрямку проектування необхідно вжити заходів щодо зниження витрат і часу на проектування і, при цьому, значно підвищити його рівень і якість, наблизивши до Міжнародних стандартів. Для цього необхідно:
• Перше – удосконалити систему проектування, шляхом переходу до тривимірного проектування (3D-проектування) і формування проектної документації на основі, впроваджуваних в усьому світі ВІМ-технологій, що призводить до значного скорочення термінів і трудомісткості формування проектної документації (В Англії вже прийнятий ЗАКОН про розробку комплексної проектно-будівельної та експлуатаційної документації тільки на основі ВІМ-технологій);
В даний час BІМ-технології отримують широкий розвиток і впровадження в усьому світі, тому що забезпечують комплексний підхід до проектування, зведення, оснащення, експлуатації та ремонту об’єктів будівництва (до управління повним життєвим циклом об’єкта), який передбачає комплексну обробку всієї архітектурно-конструкторської, технічної, економічної та іншої інформації про будівлі та споруди будь-якої складності, з усіма її взаємозв’язками і залежностями в єдиній інформаційній структурі.
Аналогічні розробки були здійснені і в Україні, в чому можна переконатися на прикладі, розробленого вже більше десяти років тому, в МНІАЦ «Інфобуд», програмного комплексу iBMS (information Building Management System – Інформаційна система управління будівництвом). За кордоном такі комплекси, незважаючи на свою високу вартість, вельми затребувані, тому що їх застосування окупається в найкоротший час. У нас же вони виявилися не затребуваними.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7