Загально Українська конференція

Доповідь Об’єкти-аналоги та укрупнені показники вартості будівництва. Розробка та застосування.

Якушко Т.В. – провідний спеціаліст ТОВ “Інкомсервіс”, м. Київ.

Повідомлення Саморегулівні організації відповідальних виконавців робіт у будівництві. Європейський досвід та українські перспективи.

Вахович І.В., к.е.н. – зав. відділом Науково-дослідного інституту будівельного виробництва (НДІ БВ), м. Київ.

Виступи учасників Проблеми ціноутворення та кошторисної справи будівельної галузі України та пропозиції з їх вирішення.
Повідомлення Зміни та особливості визначення вартості проектних та вишукувальних робіт у будівництві. Вартість робіт з обстеження будівельних конструкцій.

Івлєва Н.П., к.е.н. – зав. відділом Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій (ДП ДНДІ БК), м. Київ.

Доповідь Договірні відносини у будівництві. Настанова щодо складання (підготовки) договорів підряду на виконання проектно-вишукувальних та будівельних робіт ДСТУ Н А 3.1-ХХ:201Х. Європейська практика договірних відносин у будівництві. Договори FIDIC.

Вахович І.В., к.е.н. – зав. відділом Науково-дослідного інституту будівельного виробництва (НДІ БВ), м. Київ.

Доповідь Концептуальні засади механізму визначення вартості будівництва об’єктів інфраструктури з урахуванням останніх змін в системі ціноутворення.

Безуглий А.О., к.е.н. – заступник директора Державного дорожнього науково-дослiдного iнституту імені М. П. Шульгiна.

Доповідь Порядок визначення вартості будівництва в Словаччині. Основні положення.

Ярослав Береш – керівник департаменту фірми KROS a.s.
м. Братислава, Словаччина.

Повідомлення Проблеми підготовки фахівців з ціноутворення та кошторисної справи у вищих навчальних закладах.

Козик В.В. д.е.н. – завідуючий кафедрою НУ «Львівська політехника», м. Львів.

Повідомлення Особливості складання проектно-кошторисної документації та обґрунтування вартості будівельних робіт в проектах, які фінансуються за рахунок державних та міжнародних програм з енергоефективності.

Ячменєва Ю.В. – зав. сектором визначення вартості будівництва, нормування та розробки кошторисів НДІ БВ, м. Київ.

Доповідь Визначення складу і вартості загальновиробничих та адміністративних витрат згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

Ярошенко А.А. – провідний спеціаліст ТОВ «АВК Созидатель»
м. Дніпропетровськ.

Доповідь Високоефективні рішення для термомодернізації та ремонту дахів за допомогою поліпіноуретану.

Довганюк В.М. – зав. відділом НДІ БВ, м. Київ.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6