Програма першочергових завдань асоціації УАсБІМ

Програма першочергових завдань асоціації УАсБІМ (UAsBIM)

№ п/п Найменування завдання Передбачувані виконавці
1.

 

Ведення бази даних всіх видів діяльності в галузі будівництва в єдиній системі класифікації та кодування, гармонізованих з міжнародними стандартами OmniClass, Uniformat, Cobie. (На основі УБК)
2.

 

Уніфікація вітчизняного програмного забезпечення, що забезпечує реалізацію ВІМ технологій протягом усього життєвого циклу будівельних об’єктів (нерухомості)
3.

 

Прийняти єдиний відкритий формат для ведення баз даних інформаційної моделі об’єкта

IFC або ХML.

4.

 

Прийняти єдиний відкритий формат для обміну даними між різними програмними комплексами і системами IFC або ХML.
5.

 

Забезпечити на законодавчому рівні відкритість БД, видів державної та комерційної діяльності (крім конфіденційної інформації) за прикладом Німеччини (прийняти відповідний закон)
6.

 

Отримання інформації від ЄС (обмін базами даних)
7. Отримання гранту іноземних інвесторів для фінансового забезпечення в Україні розвитку ВІМ технологій (наприклад з Канади)