Проблеми будівельної галузі України

3.7 Інформаційне та програмне забезпечення ВІМ – технологій.
Все те, про що було сказано вище, і є сутністю того самого поняття, яке широко експлуатується сьогодні як ВІМ – технології. Варто повторитися, що для реалізації в Україні ВІМ – технологій необхідно перш за все створення інформаційного забезпечення будівництва, що забезпечує всі етапи життєвого циклу об’єкта. А це означає:
• Перше – створення комплексної системи проектування і управління будівництвом з використанням повнофункціональної інформаційної моделі будівлі (BIM). Це підхід до проектування, зведення, оснащенню, експлуатації та ремонту будівлі (управління його життєвим циклом), який передбачає комплексну обробку всієї архітектурно-конструкторської, технологічної, економічної та іншої інформації про будівлю з усіма її взаємозв’язками і залежностями в єдиній інформаційній структурі; (Див. Розділ 3.2. Проектування)
• Друге – застосування сучасних методів планування і управління в проектуванні, будівництві та експлуатації на основі мережевих методів, які отримали широке застосування у всіх розвинених країнах світу;
• Третє – широке використання вже наявної в електронному вигляді інформації про проект (єдиної електронної цифрової моделі об’єкта – на прикладі вже згадуваного програмного комплексу iBMS) і її використання для подальшого наповнення на всіх наступних етапах життєвого циклу проекту, етапах його реалізації – будівництва, експлуатації , ремонту, реконструкції та подальшої утилізації, на основі єдиної системи класифікації та кодування всієї інформації, прийнятої для всіх учасників інвестиційного процесу.
• Четверте – здійснити перехід на ліцензійне вітчизняне програмне забезпечення, що значно скоротить витрати, дозволить оперативно вирішувати всі виникаючі і зростаючі потреби, як проектувальників, так і керівників проектних організацій.
• П’яте – необхідна розробка «Програми створення єдиного інформаційного простору будівельної галузі України, з застосуванням сучасного методичного, нормативного, інформаційного та програмного забезпечення будівельної галузі», яка сприятиме значному поліпшенню залучення іноземних інвестицій в Україну.
Для реалізації цієї Програми необхідно докласти значних зусиль і необхідна відповідна законодавча ініціатива.

3.8 Хто може прийняти на себе організацію і реалізацію цієї програми?
Різні країни мають різний досвід в цьому питанні, в залежності від умов, що склалися:
Чи то це ініціатива знизу, шляхом об’єднання відповідних професійних громадських організацій та об’єднань;
Або ж ініціатива зверху: шляхом створення відповідних законодавчих актів і органів.
Висновок
Всі перераховані проблеми, без їх своєчасного і системного вирішення, призведуть до повного знищення будівельної галузі.
Ні, не будівництва в цілому, тому що без будівництва немає розвитку. А до знищення вітчизняної будівельної галузі України.
Тому що, при існуючому рівні розвитку нашої будівельної галузі, жоден іноземний інвестор не довірить свої інвестиції нашим вітчизняним фірмам.
Він прийде до нас зі своєю проектною організацією, зі своєю підрядної або керуючої фірмою, зі своїми висококваліфікованими робітничими кадрами. А нашим робочим ззможутьзалишитьсябудівельних спеціальностей і інженерно-технічного персоналу зможуть зможуть довірити до виконання тільки підсобні і допоміжні роботи.
Ось про які «перспективи» доводиться замислюватися сьогодні, маючи при цьому висококласних фахівців управління галуззю, управління виробництвом, робочих спеціальностей.
Давайте вчитися і вчити інших, щоб, поки ще не зовсім пізно, «вскочити в останній вагон потягу», який іде у ХХІ століття.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8