Проблеми будівельної галузі України

2.4 Сьогоднішній стан інформаційного та програмного забезпечення проектування та будівництва.
Сьогодні наші проектні організації використовують автоматизовані системи архітектурного та конструкторського проектування, так звані CAD-системи (ArchiCAD, AutoCAD, Revit, AllPlan, Сапфір, Компас, Ліра, Мономах, SCAD і ін.).
Визначення вартості будівництва проводиться, на основі чинного національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1 діє до: 2013 «Правила визначення вартості будівництва», із застосуванням програмних комплексів АВК-5, АС-4, Будівельні технології-кошторис, Кошторис-ХХІ, Експерт-кошторис , ТК-ІДС (інтелектуальні будівельні кошторису) та ін.
Управління будівництвом ведеться, в кращому випадку, з використанням програмних комплексів МS Project, Spider Project, All Plan, Primavera і ін.
Всі ці частини автоматизованих систем проектування, визначення вартості та управління будівництвом існують самі по собі, інформаційно і програмно не пов’язані між собою. І потрібні значні витрати праці і часу, щоб передати інформацію з однієї системи в іншу, при тому, що кожна з попередніх систем не враховує потреби подальшої системи.
Ця проблема існувала і поки ще існує і в інших країнах, але інформаційна та нормативна основа для об’єднання цих систем в єдину технологічну лінію там значно краще розвинена, ніж в Україні.
2.5 Визначення вартості об’єктів будівництва. Основною перешкодою до такого об’єднання цих систем в єдину технологічну лінію, на якій і реалізуються всі технологічні, інформаційні та економічні потоки ВІМ-технології, є наша, побудована на одиничних ресурсних нормативах, методологія визначення кошторисної вартості будівництва. Ця методологія і нормативна база абсолютно не враховують ні технологію будівельного процесу, побудованого на конструктивних елементах об’єкта, ні цілий ряд економічних показників, що визначають як реальну ринкову вартість інвестиційних вкладень в будівництво, так і наступні експлуатаційні витрати побудованого об’єкта, його привабливість для інвестора, з метою отримання подальшої прибутку.
Примітка:
Питання сучасних методів:
2.6 Управління будівництвом;
2.7 Управління нерухомістю;
2.8 Зарубіжний досвід
вимагають окремої статті і детального спеціального їх розгляду

3. Перспективи розвитку та шляхи виходу будівельної галузі з кризи
Щоб зберегти вітчизняну будівельну галузь, настала нагальна потреба створення і застосування сучасного нормативного та інформаційного забезпечення, сучасних методів визначення вартості будівництва, сучасних методів управління інвестиційними проектами на всіх етапах їх проектування, будівництва і експлуатації.
Їх розвиток в напрямку подальшого зближення з євростандартами має велике значення для поліпшення інвестиційного клімату в Україні, для припливу іноземних інвестицій і всебічного розвитку будівельної галузі.
З усього різноманіття існуючих проблем, хотілося б виділити наступні.
3.1 Проектування.
У напрямку проектування необхідно вжити заходів щодо зниження витрат і часу на проектування і, при цьому, значно підвищити його рівень і якість, наблизивши до Міжнародних стандартів.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8