Проблеми будівельної галузі України

В. С. Судак
Дійсний член Академія будівництва України
Директор Міжрегіонального наукового
інформаційно-аналітичного центру «Інфобуд»

ПРОБЛЕМИ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ТА РЕАЛЬНІ ЗАГРОЗИ ЇЇ ЗНИКНЕННЯ.

© Судак В.С., 2016

Тема досить широка, але постараємося хоча б частково розкрити і позначити існуючі і майбутні проблеми будівельної галузі та можливі шляхи для їх ліквідації.
З усіх проблем, які сьогодні існують в будівельній галузі, хочеться приділити особливу увагу проблемам сучасного нормативно – інформаційного і програмного забезпечення будівництва, кошторисного нормування і ціноутворення, тобто проблемам які ближче всього до тематики даної конференції.
1. Поточні проблеми

1.1 Корупція.
Корупція в будівельній галузі, як і в інших галузях, привела до того, що економічно обґрунтовані ціни на будівельну продукцію в існуючій «ринковій» економіці відсутні, також відсутні і економічно обгрунтовані нормативи і методики, що обгрунтовують їх створення.

1.2 Інвестиції.
Повна відсутність інвестицій в будівельну галузь через політичну та економічну ситуацію в Україні.

1.3 Тендери.
При існуючих підходах до нормативної і інформаційних баз даних відсутні критерії та інформаційні бази даних, на основі яких можна було б швидко і ефективно, з мінімальними витратами для інвесторів і підрядників, проводити тендери на будівництво промислових об’єктів, житлового будівництва і об’єктів соціально-культурного призначення.
Сьогодні провідним показником, який визначає переможця тендеру, виключаючи його корупційну складову, є найнижча ціна будівництва. Що не завжди є виправданим, при наявності та врахуванні інших факторів, що визначають переваги інших тендерних пропозицій.
1.4 Визначення вартості об’єктів будівництва.
Існуюча кошторисно-нормативна база, відповідно до чинного національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1 діє до: 2013 «Правила визначення вартості будівництва», не відповідає умовам визначення вартості будівництва в ринкових умовах, не відповідає сучасним методикам визначення кошторисної вартості прийнятим в країнах з розвиненою ринковою економікою.
Це дещо модернізовані нормативи і методики часів недорозвиненого соціалізму, згідно з якими інвестор ніколи не зможе визначити свій прибуток від інвестування в об’єкти будівництва. А підрядник, на абсолютно законних підставах, може «накрутити» будь-яку вартість і будь-які витрати, включаючи в них всі НЕОБХІДНІ йому «відкати».
При діючій системі ціноутворення ніяка експертиза не зможе довести де і наскільки реальні витрати і вартість відрізняються від «накручених» підрядником. І це при тому, що всі витратиитехніко-економічні показники об’єкта будівництва (без урахування експлуатаційні експлуатаційні витрати майбутнього об’єкта, є не менш важливими для інвестора, ніж витрати на будівництво), які будуть підраховані «до останнього цвяха».

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8