НОВІТНІ МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

  • Основними субєктами, управління вартістю на будівельному ринку стають замовник (власник), проектувальник і менеджери проекту будівництва, утримання та експлуатації, натомість роль підрядника суттєво зменшується.

4

  • У тендерах, на відміну від традиційних схем, «замовник – проектувальник, замовник – підрядник», поширюються схеми за участі менеджерів проекту, а в останні часи – контракти на спільне виконання проекту (Integrated Project Delivery – IPD).

5

Зміщення прийняття рішень на ранні стадії проекту дає можливість скорочення вартості і підвищення ефективності.

  • З’явлються нові функції і суб’єкти управління на всіх стадіях життєвого циклу

7

Сторінки: 1 2 3 4