Комплексні системи проектування і управління будівництвом

З матеріалів конференції в Івано-Франківську

С.Л. Печенов
Міжрегіональний науковий інформаційно-аналітичний центр «Інфобуд»

КОМПЛЕКСНІ СИСТЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВОМ З КОРИСТУВАННЯ ПОВНОЮ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ОБ’ЄКТА (BIM). ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ – ЗАРУБІЖНИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

© Печенов С.Л., 2016

Інформаційне моделювання об’єкта – це підхід до проектування, зведення, оснащенню, експлуатації та ремонту будівлі (управління життєвим циклом об’єкта), який передбачає комплексну обробку всієї архітектурно-конструкторської, технологічної, економічної та іншої інформації про об’єкт з усіма її взаємозв’язками і залежностями в єдиній інформаційній структурі.
Інформаційна структура (база даних), заснована на 3-D моделі, містить опис топології і просторового розташування всіх елементів будівлі (стін, колон, діафрагм, перекриттів, вікон, дверей і т.д.). Детальна інформація на елементи (специфічна для кожного елемента) – це тип елемента, висота, ширина, товщина, перетин, координати отворів, прив’язки, кути повороту, і т.д.
Інформація достатня для візуалізації кожного елемента і будівлі в цілому, а також для будь-яких геометричних розрахунків. Така інформаційна структура, крім геометричної і топологічної інформації, може містити будь-які додаткові дані для кожного елемента будівлі.
У світовій практиці прийнято стійкий термін: Building Information Model – BIM (інформаційна модель об’єкта).
Всі провідні розробники будівельних САПР – Autodesk (AutoCAD, Revit і ін.), Nemetschek (Allplan), Graphisoft (ArchiCAD), IBM / Dassault Alliance (CATIA) – заявили про підтримку в своїх продуктах технології BIM.
Кожна з цих систем пропонує (в рамках або в середовищі даних систем) кошти розробки, засновані на вбудованих мовах програмування і бібліотеках, що дозволяють стороннім розробникам створювати свої підсистеми визначення вартості та управління будівництвом у відповідних середовищах.
Таким чином, зарубіжні тенденції комплексної автоматизації будівельної галузі спрямовані на:
– Покупку всієї (дорогої) лінійки продуктів одного виробника (або пов’язаних компаній);
– Необхідність фахівцям всіх профілів (не тільки архітекторам і конструкторам) для виконання своєї роботи вільно орієнтуватися в досить складних графічних середовищах (Revit, Allplan, ArchiCAD).
В Україні тенденції автоматизації будівельної галузі різко відрізняються, так історично склалося, різноманітністю використовуваних засобів різних виробників.

Сторінки: 1 2 3