BIM в Данії засіб просування національних інтересів

Розглянемо ці пункти більш докладно:

Координація ICT передбачає, що власник будівлі зобов’язаний забезпечити через виконавців повну координацію ICT у всіх розділах проекту. У цьому йому допомагають галузеві асоціації, які надають рекомендовані шаблони ICT-контрактів, специфікації на поставку товарів і послуг, а також докладні переліки на можливі зв’язки (взаємні послуги).Управління цифровими об’єктами передбачає, що власник будівлі зобов’язаний зробити так, щоб всі компоненти об’єкта були структуровані, класифіковані, марковані, кодовані і мали впізнавану форму з урахуванням певного рівня деталізації. При цьому власник повинен вимагати, щоб інформація, що надається була придатною і достатньою для подальшого управління, експлуатації та технічного обслуговування будівлі. Все це також передбачається ITC-контрактами.

Цифрові і мережеві комунікації за проектом припускають, що власник будівлі вимагає від виконавців застосування цифрового зв’язку при роботі з інформацією і її архівування. Він повинен визначати ці процеси в рамках усього життєвого циклу будівлі, задавати метадані, формати файлів, методи управління і призначених для користувача взаємодій.

Використання цифрової (інформаційної) моделі будівлі передбачає, що вся робота повинна вестися тільки на основі інформаційної моделі, що враховує дані по архітектурним, функціональним і технічним умовам. Це має на увазі можливість розширення моделі в міру необхідності і використання формату IFC. Таким чином, відразу відкидаються всілякі «інтерпретатори» креслень.

Цифрова участь в конкурсах і тендерних процедурах: власник будівлі зобов’язаний вимагати, щоб всі тендерні документи надавалися в цифровому вигляді для використання в комп’ютерних системах. Проведення електронних торгів передбачає надання заявки з використанням формату IFC та обліку конкретних параметрів або методів оцінки конкурсного проекту.Надання будівельної документації в цифровому вигляді передбачає, що власник будівлі спільно з операторами по будівництву та експлуатації вимагають від виконавців надання в цифровому вигляді документації по будівлі, документації по проекту будівлі, документації по експлуатації та технічного обслуговування, а також необхідної інформації по перспективному управління майном.

Цифрова інспекція проектів має на увазі, що власники будівлі забезпечують цифрове виконання процедур контролю, до яких відносяться перевірка виконання будівельного контракту, перевірка забезпечення запитів і потреб власника, перевірка дефектів об’єкта (моніторинг стану будівлі), в тому числі і в польових умовах, полегшення управління експлуатацією будівлі .

Сторінки: 1 2 3 4 5