Відповідь Мінрегіону на пропозиції до Парцхаладзе Л.Р

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Управління ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві

вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; (044) 284-05-67; факс 284-05-67
e-mail: DonetsAYu@minregion.gov.ua

Міжрегіональний науковий
інформаційно-аналітичний центр
«Інфобуд»

Управління ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України розглянуло лист центру від 25.01.2017 № 03/05-04 і в межах повноважень повідомляє.

Діюча система ціноутворення у будівництві, що базується на нормативно- розрахункових показниках трудових і матеріально-технічних ресурсів та поточних цінах цих ресурсів, в повній мірі забезпечує достовірне визначення вартості будівництва на всіх стадіях його здійснення.

Разом з тим, на часі адаптація механізму ціноутворення до європейських підходів, що потребує постійного оновлення ресурсних елементних кошторисних норм через використання сучасних технологій, новітніх матеріальних ресурсів та будівельної техніки, а також внесення змін до Правил визначення вартості будівництва.

На виконання вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2010 № 1436-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики з нормативного забезпечення будівництва в Україні на період до 2015 року» Мінрегіон розробив Програму перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №47.

Однак у зв’язку з обмеженим фінансуванням перегляд кошторисної нормативної бази здійснюється повільно. Так, станом на лютий 2017 року Мінрегіоном прийнято 38 національних стандартів, що налічують близько 10 тисяч кошторисних норм.

Сторінки: 1 2