Вартість та обслуговування ПК

№п/п Найменування
Програмних комплексів
Робочі місця Загальна вартість продукту Поетапна оплата
2 етапи 4 етапи
1 Програмний комплекс “ПУСК – Інтелектуальний кошторис” – версія ТК-ІБК ІІ (“Тендер-Контракт – Інтелектуальний Будівельний Кошторис”) 1 3324,00 3523,50 2448,00
2 та наступні 2326,80 1513,70 1713,60
1.1 Обслуговування ТК-ІБК ІІ 1 1872,00 1984,30 2246,40
2 та наступні 780,00 826,80 936,00
2 «Система автоматизованого проектування та управління у будівництві –
«Information Building Management System» («iBMS»)»
1 6876,00 7288,60 8251,20
2 та наступні 4813,20 5102,00 5775,84
2.1 Обслуговування iBMS 1 2062,80 2186,60 2475,40
2 та наступні 1444,00 1530,70 1732,80
3 Програмний комплекс “ПУСК-ДокБП” 1 2040,00 2162,40 2448,00
2 та наступні 1428,00 1513,70 1713,60
3.1 Обслуговування ПУСК-ДокБП 1 612,00 648,70 734,40
2 та наступні 428,40 454,10 514,20
4 Програмний комплекс “ТК-Інвестор” 1 4440,00 4706,40 5328,00
2 та наступні 3108,00 3294,50 3729,60
4.1 Обслуговування ТК-Інвестор 1 1965,60 2083,60 2358,80
2 та наступні 1572,50 1667,00 1887,00
5 Модуль стиковки “ТК-Інвестор” з програмними комплексами проектування ArchiCad(“Каліпсо”) і All Plan (All Top) 1 1596,00 1691,80 1915,20
2 та наступні 1117,20 1184,30 1340,70
5.1 Обслуговування модуля стиковки “ТК-Інвестор” з ArchiCad(“Каліпсо”) і All Plan (All Top) 1 780,00 826,80 936,00
2 та наступні 546,00 578,80 655,20
6 Модуль стиковки “ТК-Інвестор” з програмами по управлінню проектами MS Project, Spider Project 1 1596,00 1691,80 1915,20
2 та наступні 1117,20 1184,30 1340,70
6.1 Обслуговування модуля стиковки “ТК-Інвестор” з MS Project, Spider Project 1 780,00 826,80 936,00
2 та наступні 624,00 661,40 748,80