TKISS_II 2016_3 оновлення №1

Оновлення виправляє помилку в одиниці виміру норм збірника ЕН6, груп 52-54, 58-60 в останній встановленій НБД 2016_09 (або 2016_08). Обновление исправляет ошибку в единице измерения норм сборника ЕН6, групп 52-54, 58-60 в последней установленной НБД 2016_09 (или 2016_08).

Завантажити оновлення №1до версії 2016_03